Lovar initiativ mot äldres ensamhet
Nyheter | Påverkan
Thony Björk och Gösta Bucht från SPF Seniorerna träffade Camilla Waltersson Grönvall, Acko Ankarberg Johansson, Lars-Arne Staxäng och Ulrika Heindorff från Riksdagens socialutskott.

Lovar initiativ mot äldres ensamhet

Lärorikt och inspirerande. Två ord som fyra riksdagspolitiker använder för att sammanfatta sitt möte med SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-21

SPF Seniorerna tar olika tillfällen i akt att påverka och inspirera politiker från olika partier och på alla nivåer i samhället att fatta kloka, äldrepolitiska beslut.

På onsdagen (20/11) gavs ett sådant tillfälle när fyra riksdagsledamöter från socialutskottet kom till förbundets kansli för ett lunchmöte.

På ena sidan bordet: SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman, förbundets sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk och Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor som framförde en rad äldreperspektiv och krav.

På den andra sidan tre ledamöter från Moderaterna i riksdagens socialutskott – gruppledaren Camilla Waltersson Grönvall, Lars-Arne Staxäng och Ulrika Heindorff – och utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna.

Blir politik

Äldres ofrivilliga ensamhet, psykisk ohälsa och självmord blev ett huvudämne under samtalen.

Gösta Bucht beskrev de stora hälsoproblem som följer i ensamhetens spår. Faktum är att över 300 000 65-plussare ofta upplever en oönskad ensamhet, förklarade han.

– Socialutskottet arbetar på att gemensamt lyfta ensamhetsfrågan på ett mer samlat sätt, svarade Lars-Arne Staxäng. Vi behöver prioritera arbetet mot äldres psykiska ohälsa från olika håll i samhället. Allvaret i den här frågan kräver att vi alla, också vi politiker gör mer, och det kommer vi nu att göra.

Nollvision

SPF Seniorerna presenterade också en rad hårda fakta när det gäller fallolyckor. Lidandet, och kostnaderna, är omfattande.

Politikerna höll med om att problemet måste tacklas bättre av olika aktörer i samhället. Likaså höll man med om SPF Seniorernas kritik mot statsmakterna för att det saknas en uttalad nollvision när det gäller dödsolyckor till följd av fall.

– Det infördes när det gäller barnolycksfall och i trafiken, men inte fullt ut när det gäller äldres fallolyckor. Här vill vi se en ändring, sa Gösta Bucht.

Forskning

Under det en och en halv timme långa mötet hann man gå igenom en rad vård- och omsorgsfrågor som hör till SPF Seniorernas högst prioriterade. Övre åldersgränser för screening av bröstcancer och livmoderhalscancer leder till fler cancerfall och dyra vårdkostnader i onödan, menar SPF Seniorerna.

De två partiernas företrädare hade ingen annan uppfattning, men betonade att en kommande forskningsproposition kan innebära möjligheter, för att få fram den evidens som i dagsläget inte finns.

Samlad bild

Efter mötet enades parterna om att mötet varit konstruktivt.

– Vårdens kvalitet varierar mycket runt om i landet. Det innebär att äldre har det olika bra eller dåligt på olika platser i landet. Det är av stort värde att också få en samlad bild av äldres egna organisationer, sa Camilla Waltersson Grönvall till Senioren.

Ger kunskap

Sedan ger ett sådant här möte ett annat sorts utbyte, fortsätter hon.

– Vi får bränsle och motivation i vårt arbete som politiker. Det handlar ytterst om människor, och utan den drivkraften hade jag inte varit politiskt aktiv, säger Camilla Waltersson Grönvall, som för två år sedan tog över ledarrollen för Moderaterna i socialutskottet när Ulf Kristersson blev partiledare.

Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Jan Arleij

– Som politiker måste man möta organisationer som SPF Seniorerna för att få bättre kunskap. Nästan vilken sten vi än vänder på runt om i landet så skiljer sig bilden för hur det ser ut för inte minst äldre.

Demografin

SPF Seniorerna har medlemmar över hela landet. Det ger en möjlighet för politiker att via möten med företrädare för SPF Seniorerna få en övergripande nationell blick.

– Demografin gör det också särskilt intressant för oss att lära mer. De som har byggt upp landet måste känna att man blir sedd och får sina behov tillgodosedda, och då är sådana här möten viktiga.

Socialutskottet

Socialutskottet i riksdagen består av 17 ledamöter och suppleanter.

Utskottet behandlar frågor om hur vården ska vara organiserad, vilka rättigheter man har som patient och vilka regler som ska gälla för handel med läkemedel, men också specifika äldrefrågor.

Man hanterar motioner från riksdagsledamöter. Just nu bereder man den del av regeringens budget, det så kallade utgiftsområde 9, som omfattar hälsovård, sjukvård och social omsorg. Debatten sker sedan i riksdagen den 18 december, liksom beslut.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-11-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas