Självmord: Äldre män mest utsatta gruppen
Nyheter | Psykisk hälsa

Självmord: Äldre män mest utsatta gruppen

Män över 80 år är fortsatt kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-29

Nästan 1 200 personer tog sitt liv i Sverige 2017. 840 av dem var män – och bland dem ökade antalet självmord jämfört med 2016, enligt nya siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Män över 80 år har de i särklass högsta självmordstalen sett till gruppens storlek. I den åldersgruppen begick 44 personer per 100 000 invånare självmord förra året, att jämföra med 17 per 100 000 invånare för männen i stort.

Dör oftare

Jämfört med kvinnor använder män oftare mer definitiva och förödande metoder som därför oftare leder till död.

Det förklarar inte bara varför dödligheten är högre hos män – utan gör också att färre män som lider av psykisk ohälsa fångas upp av sjukvården, enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet.

Åtgärder

Vården måste bli bättre på att fånga upp äldre med psykisk ohälsa, enligt professor Danuta Wasserman.

Till exempel borde äldre personer kunna fångas upp genom deras förr eller senare naturliga kontakt med vården.

För att åstadkomma detta behövs en nationell strategi.

Dödsorsaker

År 2017 dog drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige.
Hjärt- och kärlsjukdomar stod tillsammans med tumörer för närmare 60 procent av dödsfallen.
Drygt 1 900 dödsfall definierades år 2017 som alkoholrelaterade. Dessa dödsfall är vanligast bland män.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

– När kommuner handlägger äldre män borde de även kunna fokusera på deras sociala behov, säger Danuta Wasserman i en kommentar till TT.

– Känslan av hopplöshet måste vägas upp med något och ofta är man väldigt duktig på att erbjuda aktiviteter vid rehabilitering av fysiska behandlingar. Men aktiviteter som stimulerar det sociala och intellektuella borde också finnas.

Risken ökar kraftigt

Dödsorsaksstatistiken visar antal döda män i självmord per 100 000 invånare i olika åldersgrupper. Grupperna för 80-84 år och 85 år och äldre visar de i särklass högsta talen.

15-19 år – 8,18 dödsfall per 100 000 invånare
20-24 år – 19,06
25-29 år – 19,12
30-34 år – 16,7
35-39 år – 15,38
40-44 år – 19,51
45-49 år – 17,39
50-54 år – 20,1
55-59 år – 26,84
60-64 år – 17,75
65-69 år – 23,96
70-74 år – 24,59
75-79 år – 20,8
80-84 år – 41,44
85 år och äldre – 47,27

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-10-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas