Färre självmord 2020 – men inte bland de äldsta
Foto: Gettyimages
Nyheter | Suicid

Färre självmord 2020 – men inte bland de äldsta

Antalet självmord minskade under pandemin, men ökade bland de äldsta männen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-23

Under 2020 tog 1 441 personer sina liv i Sverige. Det är en minskning med 147 personer jämfört med året innan. Siffrorna släpptes nyligen och är hämtade från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

I de flesta åldersgrupper har antalet självmord minskat eller varit oförändrade men alltså med undantag för de äldsta männen. Där var antalet självmord högre under 2020 jämfört med året innan.

– Vi hoppas givetvis att minskningen är början på en positiv trend och att antalet självmord fortsatt kommer att minska kraftigt, men det är tyvärr för tidigt att andas ut. En ökning av självmord har tyvärr skett bland äldre män, och bland unga under 29 år syns ingen minskning vilket måste tas på största allvar, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Tillfällig minskning

Pandemin har inneburit stora utmaningar där den fysiska och psykiska ohälsan hos människor har ökat, många har drabbats ekonomiskt eller drivits till arbetslöshet. Grupper som haft det svårt redan före pandemin har drabbats hårdare än andra, menar Suicid Zero.

– Det finns flera exempel som pekar på att självmord minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris men att minskningen är tillfällig och leder till ökade självmordstal efter att den omedelbara krisen har gått över. När samhället öppnar upp kan vissa uppleva att den jobbigaste perioden börjar. Det innebär att det självmordsförebyggande arbetet blir extra viktigt framöver, säger Rickard Bracken till Senioren.

 

Vad kan orsaken vara till att självmorden har blivit färre under pandemin?
– Krisen kan skapa en känsla av att vi går igenom det här tillsammans. Det blir lika för alla. Det finns flera exempel från tidigare kriser som visar att antalet självmord minskar till en början.

Men samtidigt uppvisar gruppen äldre män de högsta självmordstalen i samhället sett till antal självmord per 100 000 invånare.
– Vi har tyvärr inget svar på frågan varför denna grupp inte minskar. En generell förklaring är att förutsättningarna för en god och jämlik hälsa har förändrats under pandemin.

Kan du utveckla?
– Det har till exempel varit svårare för många äldre att upprätthålla nära sociala relationer med familj och vänner eftersom man inte har kunnat träffas fysiskt. En befogad oro för att smittas under pandemin har också gjort det svårare att komma i kontakt med vården på ett bra sätt.

Vad kan göras för att minska förekomsten av självmord i gruppen äldre män?
– Bättre kunskap inom vård och socialtjänst att upptäcka varningssignaler på psykisk ohälsa och hur man kan prata med någon om självmordstankar och självmord är viktiga åtgärder.

Det gäller också att förstärka vårdkedjan. Man måste säkra att människor som befinner sig i en utsatt situation kan få ett samordnat stöd från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommunerna, fortsätter Rickard Bracken.

Rickard Bracken.

Men vi kan alla bidra.

Var uppmärksam på dem vi möter i vår vardag. Genom att fråga hur någon har det, lyssna och göra ett samtal möjligt, säger Rickard Bracken.

– Ett samtal där man också vågar prata om självmord och självmordstankar kan innebära en vändning och öppna upp för möjligheten att söka hjälp.

Suicide Zero

En ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas