”Fyra av fem med depression får ingen behandling”
Nyheter | Krav

”Fyra av fem med depression får ingen behandling”

Nu kräver en rad av landets ledande debattörer att regeringen gör en nationell satsning på äldres psykiska ohälsa.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-20

Regeringen lade nyligen fram en satsning på psykisk ohälsa men enligt debattörerna utan några specifika satsningar för äldre.

– Vi anser därför det nödvändigt att göra en öronmärkt nationell satsning för att öka kunskapen och förbättra omhändertagandet av äldre med psykisk ohälsa, skriver SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson, förbundets sakkunnige Gösta Bucht och forskarna Ingmar Skoog och Margda Waern på SVTs debattsida SVT Opinion.

Fler självmord

Depressioner måste upptäckas och behandlas i ett tidigare skede än idag. Fler måste bli medvetna och våga prata om depressioner bland äldre och det behövs både mer forskning och specialistenheter med äldrepsykiatrisk kompetens, skriver debattörerna och pekar på några alarmerande fakta:

 • Ungefär var tionde äldre, eller 200 000 personer, i Sverige lider av en depression.
 • Flera hundratusen äldre har en ensamhetsproblematik med oro och ångest.
 • Antalet självmord ligger 40 procent högre för män över 85 år än för de yngre männen.

Var femte

Ungefär hälften av de drabbade är inte medvetna om sin depression, och det är sällan deras anhöriga heller.

Sammantaget innebär okunskapen och frånvaron av satsningar att bara var femte äldre som lider av depression får en bra behandling.

”Oacceptabelt”

I söndagens upplaga av SVTs Agenda framkom att bara hälften av landets regioner och landsting har byggt upp äldrepsykiatriska mottagningar. Det är samma nivå som fem år sedan.

– Det är oacceptabelt att det saknas kunskap, adekvat behandling och medvetenhet i samhället om äldres psykiska ohälsa, skriver debattörerna i en kommentar till bristen och obalansen.

Fyra punkter

Man pekar ut några huvudlinjer för att det ska kunna bli bättring:

 • En folkhälsokampanj om äldres depressionssjukdomar, kompetenshöjande åtgärder för personal inom vård och omsorg.
 • Bättre kontinuitet i möten med vården för sjuka äldre för att kunna upptäcka och behandla tidiga tecken på psykisk ohälsa.
 • Mer forskning för att täcka de kunskapsluckor som finns om äldres psykiska hälsa, inte minst för att få fram behandlingsformer anpassade för äldre.
 • Stöd till självmordspreventionsprojekt som passar för åldersgruppen.

Debattörerna

 • Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
 • Margda Waern, professor/överläkare, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet
 • Ingmar Skoog, professor/överläkare, föreståndare Forte-centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap
 • Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna, professor emeritus geriatrik Umeå universitet
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas