Självmord: Därför är äldre män så utsatta
Nyheter | Rapport

Självmord: Därför är äldre män så utsatta

Män står för 70 procent av självmorden i Sverige och äldre ensamma män är allra mest utsatta. Det visar en sammanställning som organisationen Suicide Zero har gjort.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-23

Varje år dör 1 500 personer i Sverige av självmord. Män utgör 70 procent av de drabbade och äldre män över 85 år är särskilt överrepresenterade, visar en ny rapport från Suicide Zero som släpptes i förra veckan (16/5).

Många faktorer ligger bakom att risken ökar för äldre män, menar Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken. Män har mindre sociala nätverk och vi är mindre tränade att prata om känslor.

– Det finns också mycket som talar för att vården är sämre på att fånga upp mäns ohälsa och att män söker hjälp senare och i mindre utsträckning, säger Rickard Bracken till TV4.

Stor osäkerhet

Suicide Zero vill med sin rapport få i gång en diskussion om män, självmord och hur liv kan räddas.

”Samtal är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra självmord, ändå är osäkerheten kring att prata om psykisk ohälsa stor.” skriver organisationen på sin hemsida.

Ett faktum som rapporten lyfter är att män på landsbygden har, till skillnad från kvinnor på landsbygden, större risk att dö i självmord. För kvinnor gäller nästintill det omvända.

Små insatser

Att fråga om självmord är en viktig insats, poängterar Suicide Zero. Det innebär inte att man ”väcker den björn som sover”.

– Genom att fråga visar du omtanke, att du bryr dig om och att du ser. Ifall han, hon eller hen berättar om tankar på döden kan man snabbare fånga upp problemet och få hjälp, säger Rickard Bracken.

-Små, små insatser från personer runt omkring kan göra stor skillnad för den som mår dåligt. De allra flesta som överväger självmord går att hjälpa och vill inte dö, men ser just då ingen annan väg ut ur lidandet.

Bra exempel

Rapporten bygger inte på några nya siffror, men lyfter fram nya sammanhang. Rapporten vill väcka debatt.

– En anledning till att vi lyfter detta just nu är den ekonomiska situationen i samhället och att vi tycks vara på väg in i en lågkonjunktur. Utvecklingen riskerar att driva upp självmordstalen för människor som befinner sig i en utsatt situation, säger Rickard Bracken.

Det är Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige.

Här finns hela rapporten att läsa.

Dölj faktaruta

Vården kan bli mer aktiv och mer tillgänglig, anser Suicide Zero. De resurser som satsas på suicidprevention står inte i proportion till hur stort problemet är.

Men det finns positiva exempel som Region Dalarna. Där har man skickat ut information om psykisk ohälsa och hur man kan söka hjälp, något som också har ökat kontakten med vården.

Gör fler försök

Rapporten visar att trots att fler män dör i självmord så gör kvinnor fler självmordsförsök.

En förklaring kan vara att män använder dödligare självmordsmetoder och att man söker vård i lägre utsträckning än vad kvinnor gör.

Agerar sällan

Undersökningen belyser också befolkningens kunskaper om självmord, attityder och inställning till att agera förebyggande.

Jämfört med kvinnorna uppger männen att de både i lägre utsträckning vet hur man kan prata med någon som mår psykiskt dåligt och vart en person som mår dåligt ska vända sig för att få hjälp.

Männen har också mer sällan agerat för att hjälpa någon som inte mår bra.

Våga fråga

Behovet av insatser från samhället kan inte underskattas, men vi vill även lyfta hur vi som medmänniskor kan bidra till att rädda liv, säger Rickard Backen.

Rickard Bracken.

– För att förhindra självmord måste vi våga prata med den som vi misstänker mår dåligt och våga fråga om självmordstankar.

Här finns hjälp och stöd

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.
Jourhavande medmänniska, nås nattetid på 08-702 16 80.
Jourhavande präst, tillgänglig nattetid. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.
Giftinformationscentralen, 010-45 66 700, dygnet runt.
Självmordslinjen, tillgänglig via chatt och telefon 90 101 dygnet runt, varje dag.

Källa: Mind.se

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas