Behöver veta mer om äldres psykiska ohälsa
Foto: Getty Images
Nyheter | Ny Kunskap

Behöver veta mer om äldres psykiska ohälsa

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning av äldres psykiska hälsa och ohälsa.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-09

Fokus ska ligga på äldre personers livssituation, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i en presskommentar.

– Det är viktigt att lyssna till äldres egna erfarenheter när det gäller deras psykiska hälsa. Genom en gedigen kartläggning där vi inte bara pratar om äldre utan också med äldre kan mer träffsäkra förebyggande insatser sättas in, säger Jakob Forssmed.

Många äldre uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande – faktiskt i högre utsträckning än yngre, enligt Nationella folkhälsoenkäten.

Men samtidigt är psykisk ohälsa utbrett bland landets äldsta, konstaterar regeringen. Äldre har också det högsta uttaget av antidepressiva och lugnande läkemedel.

Nästa höst

Kartläggningen ska fokusera på äldre människors livssituation och ta äldres egna erfarenheter och perspektiv i beaktning, enligt direktiven för det nya regeringsuppdraget.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2025.

Kunna ringa

Regeringen har också beslutat att återinföra en nationell stödlinje dit personer med psykisk ohälsa kan ringa dygnet runt alla dagar i veckan.

Stödlinjen ska vara igång till hösten, tror Jakob Forssmed. Kostnaden blir 22 miljoner.

Den som vänder sig till stödlinjen ska kunna vara anonym. Stödlinjen ska också vara öppen för närstående till personer med psykisk ohälsa.

Staten betalar

– Meningen är att detta ska permanentas och vara statligt finansierat, säger Jakob Forssmed.

Tidigare fanns en hjälplinje som drevs av Inera och som finansierades av regionerna. Den erbjöd samtalsstöd eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan men lades ner 2019.

Jakob Forssmed (KD).

Glädjande – men stora behov kvarstår

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar satsningen på seniorers psykiska hälsa.

– Psykisk ohälsa och suicid slår hårt mot enskilda och deras anhöriga och närstående. Äldre personer är bland de mest drabbade. Men negativa konsekvenser och kostnader slår än bredare – det är ett samhällsproblem. Därför är det bra att regeringen stöder inrättandet av en dygnet runt-öppen nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Det är glädjande att stödlinjen föreslås ha legitimerad personal alla dagar i veckan.

Eva Eriksson.

Det är också positivt att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att kartlägga äldres psykiska hälsa. Det är efterlängtat, säger Eva Eriksson.

– Vi seniorer vill bli lyssnade på och välkomnar därför att vi ska få komma till tals i kartläggningen. Genom kartläggningen fås en aktuell lägesbild av äldres mentala mående. Den kunskapen blir uppfordrande för alla beslutsfattare som kan främja en god psykisk hälsa

De positiva signalerna och beskeden till trots kvarstår ett stort behov av en robust äldrepsykiatrisk vård i alla regioner.

– Här måste både regionerna och regeringen säkerställa att den psykiatriska vården kan möta den efterfrågan som finns från landets äldre invånare, betonar Eva Eriksson.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas