Fortsatt ökning av antidepressiva till äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Läkemedel

Fortsatt ökning av antidepressiva till äldre

65-plussare äter alltmer antidepressiva läkemedel. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-07

Mellan 2006 och 2021 har förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre ökat med 22 procent, enligt Socialstyrelsens kartläggning.

Det är bland annat det antidepressiva läkemedlet mirtazapin som har ökat kraftigt, konstaterar myndigheten.

Uppgifterna finns i sammanställningen ”Kartläggning och analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre” som är en delrapport i ett större regeringsuppdrag.

En iakttagelse i rapporten är att kvinnor i högre utsträckning än män ges antidepressiva läkemedel.

En annan tendens är att läkemedel av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, dominerade under hela den studerade perioden ”med endast en lätt minskning över tid”, skriver Dagens Medicin.

Samtidigt har gruppen övriga antidepressiva medel, främst läkemedlet mirtazapin, mer än fördubblats i förskrivning mellan 2006 och 2021.

Vill ha mer kunskap

Det var i våras som förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga varför äldre använder antidepressiv medicin i större utsträckning än yngre.

”Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna”, sa dåvarande socialministern Lena Hallengren (S).

Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2023.

Andra frågor som Socialstyrelsen ska försöka hitta svar på är varför antalet expedieringar av antidepressiva läkemedel för personer som är 65 år och äldre har ökat under flera år samtidigt som antalet diagnoser inom slutenvården kopplade till psykisk ohälsa minskar i samma åldersgrupp.

Hur kopplingen ser ut till annan vård som psykologisk och psykoterapeutisk behandling ska kartläggas. Har ökad förskrivning inneburit bättre vård?

Myndigheten ska också försöka hitta förklaringar till skillnader i förskrivning beroende på kön och analysera regionala förskrivningsmönster.

Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm, tidigare riksdagsledamot och nu sakkunnig hos SPF Seniorerna, har i en tidigare debattartikel fört fram att ofrivillig ensamhet kan vara en möjlig förklaring till den ökande förskrivningen.
Men det är en hypotes, det behövs mer forskning om användningen av antidepressiva bland äldre, betonar hon:

”Det finns all anledning att reagera på att så många årsrika personer behandlas med antidepressiva. Detta med tanke på att dokumentationen för läkemedlens effekter i den här generationen är otillräcklig. Varför skrivs medlen ut? Hur följs behandlingen upp?”

Återstår att se hur många svar Socialstyrelsen kan komma upp med till slutrapporten nästa år.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas