Saknas: vård för äldre med psykisk ohälsa
Nyheter | Hälsa

Saknas: vård för äldre med psykisk ohälsa

Hälften av landstingen saknar specialiserad vård för äldre med psykisk ohälsa. Ingen förändring har skett på fem år.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-20

Det är SVTs Agenda som har frågat samtliga 21 landsting och regioner om de har äldrepsykiatri med inriktning mot psykisk ohälsa bland äldre. Elva svarade ja och tio svarade nej.

Det är ett näst intill identiskt resultat jämfört med en undersökning som Sveriges Radios Kropp & själ gjorde år 2013. Elva saknade mottagning, tio hade en sådan.

Det är landstinget i Värmland som nu rapporterar att man har en särskild äldrepsykiatri, om än bara i sluten form. I övrigt uppger landstingen och regionerna samma resultat i år som man gjorde 2013.

Ingen satsning

Bilden av att ingenting tycks ha hänt bekräftas i SVTs Agenda av Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet och tidigare regeringens utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, som säger att fokus i den pågående psykiatrisatsningen när det gäller öronmärkta pengar ligger på barn och unga.

– Men till de äldre finns ingen riktad satsning på nationell nivå.

Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto.

En död varje dag

Varje dag begår en äldre person självmord. Motsvarande siffra för unga är en person i veckan.

Depression är 3-4 gånger vanligare bland äldre än bland yngre.

Men trots detta, och trots att 65-plussare blir alltfler, satsar alltså inte politikerna i regioner och landsting på äldrepsykiatriska kliniker.

Ämnesomsättning

Ingmar Skoog, som är föreståndare på Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, menar att det borde finnas en äldrepsykiatrisk klinik i varje landsting.

– Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och därför är de så viktigt att det finns specialistmottagningar för äldrepsykiatri, säger Ingmar Skoog som argumenterar för varför specialistkunskaper är så viktiga:

– Äldre har exempelvis en speciell ämnesomsättning och de kan också ha flera sjukdomar samtidigt. De kanske reagerar annorlunda på olika läkemedel än yngre, säger Ingmar Skoog till SVT.

Brist på psykiatriker

Ingmar Skoog pekar på tre tänkbara orsaker till att äldrepsykiatrin är marginaliserad.

Ingmar Skoog.
  • Äldre kan inte alltid ta för sig på samma sätt som yngre.
  • Psykiatriker är ofta inte särskilt intresserade av äldre, det har inte lika hög status.
  • Det är brist på psykiatriker – och då blir det kanske svårare för äldrepsykiatrin att hävda sig.

Här finns särskild äldrepsykiatri

Hälften av Sveriges landsting/regioner svarar ja om de erbjuder särskild äldrepsykiatri för äldre personer med depression och ångest. Här är en lista över svaren:

1.Stockholms läns landsting: JA

2.Region Uppsala: JA

3.Landstinget Sörmland: NEJ

4.Region Östergötland: JA

5.Region Jönköpings län: NEJ

6.Region Kronoberg: JA

7.Landstinget i Kalmar län: NEJ

8.Region Gotland: NEJ

9.Landstinget Blekinge: NEJ

10.Region Skåne: JA

11.Region Halland: JA

12.Västra Götalandsregionen: JA (håller på att starta)

13.Landstinget i Värmland: JA (men bara slutenvård)

14.Region Örebro län: NEJ

15.Region Västmanland: NEJ

16.Landstinget Dalarna: NEJ

17.Region Gävleborg: NEJ

18.Region Västernorrland:JA

19.Region Jämtland Härjedalen: JA

20.Västerbottens läns landsting: JA

21. Region Norrbotten: NEJ

Källa: SVT/Agenda

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas