Diskriminering drabbar äldre med psykisk sjukdom
Nyheter | Feldiagnosticeras
Äldrepsykiatriska enheter saknas i 12 av 21 landsting. Foto Colourbox

Diskriminering drabbar äldre med psykisk sjukdom

Av totalt 21 landsting och regioner som finns i Sverige saknar över hälften, tolv stycken, en särskild enhet för äldrepsykiatri. Det visar en undersökning som P1:s Kropp & Själ har gjort.

Publicerad 2013-11-26

Äldre med psykisk sjukdom har svårt att få kvalificerad hjälp trots att de drabbas minst lika ofta som yngre. En orsak är att äldres psykiska sjukdomar blandas ihop med kroppsliga sjukdomar vilket leder till felbehandling.

– Man får inte tillgång till specialistvård när man behöver det, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Äldre är extra känsliga för biverkningar av antidepressiv medicin, något som missas när man inte har äldrepsykiatri, menar han.

– De har alldeles för utbredd läkemedelsanvändning och får inte tillgång till psykolog till skillnad från yngre.

I programmet får vi bland annat höra Yngve Gustafsson, geriatrikprofessor vid Norrland universitetssjukhus i Umeå och Ingvar Karlsson, överläkare och vice ordförande i Svensk förening för äldrepsykiatri. Båda anser att äldre utsätts för diskriminering i den psykiatriska vården.

– Det är som att ingen tar de äldres psykiska sjukdomar på allvar. Hade det varit någon kroppslig sjukdom som haft samma dödlighet hade det blivit ramaskri, säger Ingvar Karlsson.

Psykisk sjukdom bland äldre är minst lika vanligt som hos yngre, konstateras i radioprogrammet. Äldre har i lika stor utsträckning som yngre ångestsjukdomar, psykossjukdomar, tvångssyndrom och sociala fobier.

Socialstyrelsen har sedan länge konstaterat att äldre är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Dessutom vet man att 12-15 procent av alla över 65 har en depression.

Kropp & Själs kartläggning av äldrepsykiatrin sändes tisdag 26 november klockan 10.03 i Sveriges Radio P1. Du kan lyssna på programmet här:

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

12 av 21 landsting

Frågorna:

1. Finns det någon enhet för äldrepsykiatri i ert landsting?
2. Finns det en öppenvårdsenhet specialiserad på äldre?
3. Finns det en slutenvårdsenhet specialiserad på äldre?
4. Om ni inte har en enhet för äldrepsykiatri, var hamnar de patienter 65+ som söker vård för psykisk ohälsa (tex depression)?

Så här svarade landstingen:

1: Landstinget Blekinge:
Har ej enhet för äldrepsykiatri.
Har minnesmottagning och äldreteam som gör hembesök.

2: Landstinget i Uppsala län:
Har haft enhet för äldrepsykiatri, slås ihop med annan psykvård efter årsskiftet.

3: Region Gotland:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

4: Jämtlands läns landsting:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård, slutenvård.

5: Landstinget Dalarna:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

6: Landstinget Gävleborg
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

7: Landstinget i Jönköpings län:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

8: Landstinget i Kalmar län:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

9: Landstinget i Värmland:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

10: Landstinget Kronoberg:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård, slutenvård.

11: Landstinget Sörmland:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.

12: Landstinget Västernorrland:
Ingen enhet för äldrepsykiatri.
Har äldreteam i psykiatriska öppenvården.

13: Landstinget Västmanland:
Ingen enhet för äldepsykiatri.
Har just skaffat avdelning for 45+ ämnar öka kunskap om äldre med psykiatrisk problematik.

14: Landstinget i Östergötland
Äldepsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Motala och Mjölby (Västra närsjukvårdsområdet)
Vill utveckla äldrepsykiatrin i länet.

15: Norrbottens läns landsting:
Finns ingen enhet för äldrepsykiatri.

16: Region Halland:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård och ”heldygnsvård”.

17: Region Skåne:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård, slutenvård.

18: Stockholms läns landsting:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård, slutenvård.

19: Västerbottens läns landsting:
Har enhet för äldrepsykiatri, öppenvård, slutenvård.

20: Västra Götalandsregionen:
Har en psykiatrisk vårdavdelning för patienter över 65. Ej specialiserad öppenvård.

21: Örebro läns landsting:
Finns ingen enhet för äldrepsykiatri.

Källa: Kropp & Själ, P1

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas