Depression förkortar äldres liv
Nyheter | Forskning
Foto Colourbox

Depression förkortar äldres liv

Omkring tio procent av alla över 65 år lider av depression. För de under 65 år är siffran ungefär fem procent. Det visar en ny ännu inte publicerad studie från Västernorrland.

Publicerad 2013-09-24

Seniorforskarna och professorerna Marie Åsberg och Åke Nygren har inom det så kallade ”HÄLP-projektet” kartlagt äldres psykiska hälsa.

Bland resultaten, som presenterades på SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) kunskapsdag om äldrepsykiatri igår måndag, framkom att anhörigvårdare är en särskilt utsatt grupp:

– Den som vårdar en anhörig har signifikant mer ångest och mer depression i den undersökta gruppen, berättade Marie Åsberg. Därför är det en grupp som bör ses som en riskgrupp och som man behöver göra kloka saker för.

Forskarna kunde också lägga fram data från internationella studier som visar att den som är deprimerad också riskerar en för tidig död.

– Det handlar då inte bara om risken för självmord utan om risken att dö i annan kroppslig sjukdom. För hjärtkärlsjukdom exempelvis är risken fördubblad om man samtidigt lider av depression, berättade Marie Åsberg.

– För stroke är risken fyra gånger större, och för diabetes finns en 50-procentigt ökad risk. En höftoperation innebär en fyrfaldigt ökad risk för död om man samtidigt är deprimerad.

Det kan variera mellan länder och mellan sjukhus, säger Marie Åsberg till veteranen.se.

– Förhoppningsvis är det bättre i Sverige, framför allt när det gäller höftledsoperationer. Men här saknas såvitt jag vet den informationen.

Åke Nygren och Marie Åsberg kunde också visa att psykoterapi är minst lika verksamt för äldre som för yngre.

– Det finns solklara belägg för att psykoterapi fungerar för äldre, konstaterade Marie Åsberg.

SPF fanns på plats under kunskapsdagen.

– Sådana här resultat visar  på hur oerhört viktigt det är att den eftersatta äldrepsykiatrin får ett lyft. Ju fler äldre och ju längre vi lever desto större blir också behoven, säger SPFs sakkunniga i anhörigfrågor Margareta Grafström.

– Vi behöver bli vaksamma på särskilt utsatta grupper. En sådan grupp är personer med utvecklingsstörning som får ytterligare behov när de nu blir äldre och då kan få svårt att få sina behov tillgodosedda på den gamla institutionen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

HÄLP-projektet

Marie Åsberg, SKL. Foto Jan Arleij

Resultaten från HÄLP-projektet kommer att publiceras i slutet av året.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas