– Äldrepsykiatrin måste få ett lyft
Nyheter
Psykisk ohälsa Foto Jan Arleij

– Äldrepsykiatrin måste få ett lyft

- Det behöver bli fart på fortbildningen så att vi får en bättre äldrepsykiatrisk kompetens ute i vården. Det säger Barbro Westerholm i ett panelsamtal på konferensen om äldre psykiska ohälsa som pågår i Stockholm.

Publicerad 2012-05-21

– Till detta behövs statliga satsningar. En sjuksköterska måste kunna fortbilda sig med bibehållen lön, och då måste medel prioriteras för det.

Samhällets kostnader
Förutom Barbro Westerholm, presenterad som läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot men för många även känd som energisk SPF-ordförande 1999-2005, består panelen också av Gerhard Andersson, professor, leg psykolog och psykoterapeut och Karin Sparring-Björksten, ledamot Svensk Förening för Äldrepsykiatri. Moderator är Susanne Rolfner Suvanto, SKL.

– Vi forskar nu alltmer på samhällsekonomi och inte bara på sjukvårdsekonomi och det tror jag kan bidra till en annan syn på vikten av att äldre med psykisk och hälsa får rätt behandling, berättar Gerhard Andersson.

KBT över internet
Kognitiv beteendeterapi har blivit en alltmer verksam behandlingsmetod. Inte minst via nätet.

– Problemet är att internet kräver tekniska säkerhetslösningar för sekretessens skull, och det innebär lösenord och så vidare för vilket det finns en hel del motstånd, inte minst hos äldre. Här behöver vi utveckla metoder.

Måste bli en specialitet
Socialstyrelsen har nyligen föreslagit att äldrepsykiatri ska bli en egen specialitet.

– Det har vi slagits för sedan Svensk Förening för Äldrepsykiatri bildades, säger Karin Sparring-Björksten.

Världens mest inflytelserika äldrepsykiater, en amerikan, forskar mycket om psykoser hos äldre, men numera också om det positiva med att bli äldre, berättar Karin Sparring-Björksten.

– Det kommer att betyda mycket för svensk äldrepsykiatri också.

Barbro Westerholm betonar den lobbyistiska uthållighetens evangelium:
– Vi måste ha tålamod varje gång vi ska ha upp nya äldrefrågor på bordet och få något att hända politiskt. Det tog 36 år att få igenom ett receptbaserat läkemedelsregister. Men tillsammans med vänner ska man tjata, det finns ingen annan väg.

– Det upplever jag har varit processen med äldres psykiska sjukdomar. I den stora äldreutredningen Senior 2005 fick med något om ämnet, men i den övriga politiken kunde man då inte stava till det här. Men nu talas det allt mer om de här frågorna, och nu börjar man vakna inom politiken.

Gerhard Andersson varnar också för uppgivenhet och slentrian i vården:
– Vi i vården måste själva vara vaksamma på att inte vara svepande och generaliserande. Vi behöver leta efter styrkor och inte bara svagheter också hos våra patienter. Hittar vi inte något i nuet finns det i personens historia.

Husläkarna och primärvården, i varje landsända, måste kunna erbjuda en bra äldrepsykiatrisk vård, hoppas Karin Sparring-Björksten.

– Det ska kunna bli en verklighet, inte minst nu när äldrepsykiatrin blir en specialitet. Men kompetensen behöver lyftas i olika yrkesroller runt den sjuka äldre.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas