Forskare: Smärtor och utmattning bakom äldres självmordsförsök
Utmattning och smärta bakom äldre mäns självmord Foto Colourbox
Nyheter | Måste göra mer

Forskare: Smärtor och utmattning bakom äldres självmordsförsök

Män över 80 år faller mer än andra offer för självmord i Sverige. – Det kan ha att göra med att livsförluster drabbar män hårdare till följd av att de ofta står sämre rustade när det gäller sociala nätverk, säger psykologen och forskaren Stefan Wiktorsson.

Publicerad 2012-05-21

För en tid sedan presenterade han sina resultat på äldrepsykiatridagarna i Stockholm.

Stefan Wiktorssons färska studie om självmordsförsök bland äldre (70+) från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet visar vissa särskilt tydliga riskfaktorer:

• Två tredjedelar av dem som försökte ta sitt liv led av depression
• En fjärdedel hade eller hade haft alkoholproblem
• 60 procent led av minst en allvarlig fysisk sjukdom
• Lika många upplevde en känsla av ensamhet

– Vården behöver bli bättre på att ställa diagnos, men det är också viktigt att primärvården blir bättre på att följa upp äldre under behandling. Om man missar att ta läkemedel så kan det förstås få allvarliga följder, kommenterade Stefan Wiktorsson.

Anhöriga orkar inte
Stefan Wiktorsson har i sin forskning intervjuat ett 60-tal personer ett år efter självmordsförsöket.

Han har funnit en lång rad olika skäl till att de intervjuade försökt ta sina liv.

– Många klagade över kroppsliga sjukdomar och smärtor. Man har känt sig deprimerad, haft känslor av att inte ha något att leva för, berättade Stefan Wiktorsson.

– Det handlar ofta om en längtan bort, från nuet, vardagen, smärtorna.

Ensamhet är också en viktig faktor liksom att man börjar tycka att man är en belastning för andra.

– Några hade också vårdat en sjuk make eller maka i hemmet men orkade inte med det till slut.

Ljus i mörkret
Stefan Wiktorsson presenterade också 2011 års siffror över självmordsstatistiken i Sverige. Här kan man ana en ljusning.

– Fullbordat självmord går ner bland både män och kvinnor. Det kan bero på bättre läkemedel, plus att vi fått en större öppenhet om dessa frågor vilket kanske påverkar vården att möta frågorna på ett bättre sätt.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kalla fakta

2020 kommer självmord att vara en av de tio vanligaste dödsorsakerna

Män har högre självmordstal än kvinnor

Sverige har genomsnittliga självmordstal i ett europeiskt perspektiv

I Sveriges begås cirka 1 500 självmord per år – 400 av dem drabbar 65+

Ökningen är kraftig efter 65-70 år, särskilt för män

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas