Nyheter

Äldres självmord ska bekämpas

Just nu pågår en stor konferens i Stockholm om äldres pyskiska ohälsa. - Problemet är mycket större än vi tror, säger Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall.

Publicerad 2012-05-21

Varje dag tar en äldre person sitt liv. Det är ett tydligt tecken på att äldres depressioner är underbehandlade.

– Det behövs information om hjärnans sjukdomar i allmänhet, och om svenskarnas depressionssjukdomar i synnerhet. En fjärdedel av alla svenskar råkar någon gång i livet ut för en depression som kräver behandling, säger Gunilla Steinwall.

Bristande kunskaper
Sara Wamala, genaraldirektör för Folkhälsoinstitutet och Ing-Marie Wieselgren från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har varit med under konferensens inledande diskussioner.

– En anledning till att vi inte behandlar äldre tillräckligt är att vi har en attityd som innebär att det skulle vara naturligt att äldre blir deprimerade just för att de har blivit äldre, säger Ing-Marie Wieselgren som också arbetar med psykiatri.

– Jag borde möta många fler äldre i den kliniska vardagen än jag gör. De tycks inte få remisser i den utsträckning som de borde. Det brister också i kompetens.

EU mobiliserar
En bakgrund till konferensen och det accelererande intresset för äldres psykiska ohälsa är också att 2012 är utsett av EU till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

– En av de största utmaningarna som hälso- och sjukvården i Sverige står inför är också just äldre och äldres psykiska hälsa, säger Åsa Gamrell Nyberg, Nationell samordnare för Äldreåret.

Också WHO satsar
För att uppmärksamma behovet av insatser pågår dessutom ett arbete inom WHO European Region med 53 länder. En strategi för psykisk hälsa ska arbetas fram.

Ett mål för det arbetet är att fokusera på äldre och att förbättra möjligheterna att bli rehabiliterad och återställd, så att man kan ”inkluderas i samhället som fullvärdiga medborgare”.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

100 000-tals berörs

Idag är 1,6 miljoner svenskar över 65 år. 2030 är prognosen att över 2,3 miljoner personer är över 65 år.

•    12-15 procent av alla personer över 65 år lider av nedstämdhet och depression
•    5-10 procent lider av en eller flera ångestsjukdomar

Källa: SCB och Socialstyrelsen

Arrangör av den pågående tvådagarskonferensen i Stockholm är Expo Medica. I samarbete med bland andra Äldrecentrum, Socialstyrelsen, Hjärnfonden, SKL och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas