Nyheter

Psykiskt sjuka äldre missgynnas i vården

Upp till 15 procent av befolkningen över 65 år har depression. Därmed är psykisk ohälsa hos äldre minst lika vanlig som hos yngre. Men de äldre får inte tillgång till specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård i samma utsträckning som yngre personer.

Publicerad 2012-02-13

Det visar en rapport som Socialstyrelsen släppte tidigare i dag.

Män som är 85 år och äldre har en större risk att begå självmord. Det finns också en förhöjd självmordsrisk för kvinnor i åldersgruppen 65 till 74 år. Trots detta får långtifrån alla psykiskt sjuka äldre personer vård inom psykiatrin.

Enligt rapporten förskriver vården i hög grad psykofarmaka till äldre personer.

– Däremot är det väldigt ovanligt med någon form av samtalsbehandling som till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT, säger utredaren Peter Salmi.

Felbehandling
Även om många äldre överbehandlas med läkemedel förekommer det också underbehandling i vissa fall.

– Det kan verka paradoxalt, men vi ser att det är relativt vanligt att äldre inte behandlas med psykofarmaka. Studien visar att av de äldre som begick självmord tenderade färre ha fått behandling med antidepressiva och antipsykotiska läkemedel än övriga personer, säger Peter Salmi.

Somatisk vård i stället
– En sannolik förklaring är att specialistpsykiatrin inte specialiserat sig på just psykiskt sjuka äldre. Många av dessa äldre får istället behandling inom primärvården, äldreomsorgen eller på olika somatiska kliniker, säger avdelningschef Petra Otterblad Olausson.

Ute i primärvården går det ofta för fort, läkarna har inte alltid tid att se vad många äldre personer faktiskt lider av. Det sa läkaren och författaren PC Jersild på ett seminarium om äldre psykiska ohälsa som Veteranen.se har rapporterat om tidigare.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, påpekade under samma seminarium att kunskaperna behöver bli bättre i primärvården.

Har samma bild
Socialstyrelsen ger stöd för uppfattningen:

Som situationen ser ut idag missgynnas äldre personer med psykisk sjukdom och riskerar att inte få den vård de behöver, konstaterar man.

– Det är viktigt att specialistpsykiatrin ökar sin kompetens om äldres behov och att man förmedlar denna kunskapen ut i organisationen gentemot till exempel primärvården, säger Petra Otterblad Olausson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Får fel medicin

•    Andelen personer som år 2010 vårdades för en psykisk sjukdom inom den specialiserade öppen- eller slutenvården var lägst bland de som var 65 år och äldre.
•    Äldre personer använder regelbundet psykofarmaka i betydligt högre utsträckning än yngre personer. Det var cirka fem gånger vanligare för män och kvinnor i den äldsta åldersgruppen – 85 år och äldre – att hämta ut tre olika psykofarmaka än för åldersgruppen 18-64 år
•    Många äldre behandlas med direkt olämpliga psykofarmaka som ångestdämpande och sömnmedel, som ökar risken för biverkningar i form av minnesstörningar och fallolyckor.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas