Nyheter

Psykolog saknas på vårdcentralen

Publicerad 2011-10-13

46 procent av Sveriges 964 vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog.

Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

– Det här är särskilt oroande med tanke på att en tredjedel av de patienter som vänder sig till vårdcentralen har en psykisk ohälsa som bör mötas med adekvat hjälp, säger Lars Ahlin, förbundsordförande i Psykologförbundet i ett pressuttalande.

Duin hemort avgörande
Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa, konstaterar förbundet. Skillnaderna mellan de olika landstingen är, precis som vid en undersökning för två år sedan, mycket stora.

Gotland får även denna gång väl godkänt som enda landsting/kommun som har tillgång till psykolog på alla vårdcentraler.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Stor risk för fel diagnos

Bristen på psykologer kan bidra till att sjukvården inte gör korrekta bedömningar om en äldre är nedstämd eller lider av en begynnande demens.

Psykologförbundet gör inte någon särskild analys av vad bristen på psykologer innebär för äldre 65+ med problem som vänder sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Men att äldre är en särskilt sårbar grupp är ofrånkomligt.

– Vad jag erfar så rapporteras det ofta om problem att skilja mellan nedstämdhet eller depression och begynnande demens, säger Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin till Veteranen.se. Detta är något som psykologer har kompetens att skilja på och därmed säkra att patienter får rätt stöd och behandling.

Äldre drabbas hårt
Äldres situation är likvärdig med övriga åldersgrupper när det gäller att få bedömning och behandling för lindriga och måttliga former av depression och ångest som är hjälpta av psykologisk behandling, anser Lars Ahlin.

– Naturligtvis drabbas gruppen äldre minst lika mycket av att det saknas psykologer på vårdcentralerna. Risken för onödig medicinering drabbar då inte minst också de äldre, säger Lars Ahlin.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas