Jourtelefon öppen för äldre i nöd
Stödtelefon ska förebygga självmord bland äldre Foto Jan Arleij
Nyheter | Stöd

Jourtelefon öppen för äldre i nöd

Sedan 12 november finns någon att ringa till för den som är äldre och som mår psykiskt dåligt.

Publicerad 2012-11-12

12 november öppnade Föreningen Psykisk Hälsas nya satsning på en stödtelefon för äldre.

Måndag-fredag klockan 10.00-15.00 kan man ringa. Telefonnumret är 020-22 22 33.

En grupp på 20 personer, de flesta pensionärer med en yrkesbakgrund som exempelvis psykologer, terapeuter eller socionomer, är redo att svara.

– Äntligen får vi den här möjligheten för de av våra äldre som mår psykiskt dåligt och som behöver stöd, säger Marie-Louise Söderberg på Föreningen Psykisk Hälsa som har byggt upp stödfunktionen.

Samtal kan räcka
Uppdraget är att lyssna, trösta och i svårare fall lotsa vidare till vårdcentralernas psykosociala stödresurs eller till en psykiatrisk mottagning.

– Men många samtal tror jag kommer att stanna vid just ett samtal. Det kan ofta räcka långt för någon som känner sig ensam och kanske bara är lätt deprimerad att få lätta lite på sitt hjärta.

Vill avdramatisera
I marknadsföringen av stödtelefonen försöker Föreningen Psykisk Hälsa avdramatisera steget att ringa. Annonser i media, på facebook och på informationsaffischer, som nu skickas ut till äldreboenden och vårdcentraler, innehåller uppmaningar som ”Prata om självmordstankar, ångest eller vem som borde bli julvärd” och ”Prata om ensamhet, hopplöshet eller hur man lagar riktigt goda raggmunkar”.

– Vi hoppas också på att äldre män ska komma sig för att ringa. Vi vet att det finns ett stort lidande, men också en stor ovana att vara öppen med det och våga be om hjälp, säger Carl von Essen, generalsekreterare i Föreningen Psykisk Hälsa.

–    Det handlar om invanda manliga roller som säger att man ska klara sig själv. Men när åldrandets förluster kommer, man kanske blir änkeman och ens närmaste vänner går bort, finns förstås en risk för att man blir deprimerad.

Överrepresenterade
Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. I genomsnitt dör en pensionär varje dag i självmord.

Äldretelefonen, som satsningen kallas, stöttas ekonomiskt med cirka 200 000 kronor av Stiftelsen Solstickan och Stockholms stads äldreförvaltning.

Den stora och verkligt resurskrävande insatsen görs ideellt av de volontärer som bemannar telefonen.

Kan bli permanent
Projektet planeras pågå i tre år.

– Sedan utvärderar vi. Jag hoppas och tror att den här funktionen kommer att bli permanent. Behovet är så stort, säger Carl von Essen.
Föreningen Psykisk Hälsa driver sedan 16 år en jourtelefon för föräldrar till tonårsbarn. På webben arbetar man också med att förebygga självmord, www.sjalvmordsupplysningen.se

Räddar liv
Marie-Louise Söderberg är övertygad om att den nya Äldretelefonen kommer att rädda liv.

– Det handlar ofta om att lyssna och försöka ge den drabbade ett litet mer breddat perspektiv i en extremt pressad situation. Det kan göra hela skillnaden.

Anhöriga till äldre med psykiska problem är också välkomna att ringa för att få råd och stöd.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen

Stora behov

Mellan 25 och 30 procent av Sveriges 1,7 miljoner äldre har någon behandlingskrävande psykiatrisk sjukdom.

Depression är vanligast och drabbar mellan 10 och 15 procent av alla äldre.

Med allt fler äldre väntas också antalet äldre med psykiatrisk sjukdom att växa.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas