Nyheter

Stora hälsoskillnader mellan äldre i Stockholm

Stockholmspensionären mår på det hela taget bra. Men kvinnorna mår sämre än männen, de äldre äldre mår sämre än de yngre äldre och låginkomsttagare mår sämre än höginkomsttagare.

Publicerad 2012-03-19

Så sammanfattade forskarna Carin Lennartsson och Neda Agahi dagens aktuella kunskapsläge inför ett 50-tal åhörare i ABF-huset i Stockholm.

De båda arbetar med att skriva en rapport utifrån Stockholms läns folkhälsoenkät från 2010. Närmare 11 000 stockholmare 65 år och äldre har frågats ut om hälsa och levnadsvanor.

Föreläsningen på måndagseftermiddagen var den andra i pensionärsorganisationernas och Stiftelsen Äldrecentrums seminarieserie under våren.

Psykisk ohälsa

De båda fokuserade på inkomstskillnader och psykisk ohälsa.

– Även om man kan säga att gruppen äldre i Stockholm mår ganska bra, så är de socioekonomiska skillnaderna mellan grupper stora. Det innebär att äldre i Danderyd lever i genomsnitt fyra år längre än äldre i Södertälje, konstaterade docent Carin Lennartsson.

Saknas kompetens

Tolv procent av de äldre (65+) stockholmarna lider av depression. Långt ifrån alla får en diagnos och en adekvat behandling.

Omvänt är det alltför vanligt förekommande att äldre med en begynnande demenssjukdom ges psykofarmaka.

– Det har att göra med demens och psykisk ohälsa ganska lätt kan förväxlas, sa Carin Lennartsson och noterade att av landets 8 000 psykologer är ett 50-tal verksamma inom äldrepsykiatrin.

När det gäller självmord visar Stockholms län upp en bild som ungefär motsvarar rikets: ett av fyra självmord begås av en person som är 65 år eller äldre. En klar överrepresentation, alltså.

Sociala skillnader
Medicine doktor Neda Agahi gjorde en jämförelse av hur fem faktorer varierar hos äldre med hög respektive låga inkomster. För alla fem gällde ett positivt samband för de med högre inkomster:

•    Rökning – minskar med högre inkomst
•    Alkohol – den stora ökningen har skett bland kvinnor med lägre inkomster
•    Fysisk inaktivitet – vanligare bland äldre med låga inkomster
•    Socialt umgänge – brister minst bland höginkomsttagarna
•    Känsla av ensamhet – vanligare bland kvinnor med låg inkomst

För äldre med psykisk ohälsa gäller att de har ”sämre” värden i alla dessa fem avseenden.

– Männen röker och dricker mer, både män och kvinnor är mer fysiskt inaktiva, de har mindre socialt umgänge och har mer känsla av ensamhet, berättade Neda Agahi.

Ger partierna besked
Ett syfte med Stockholms läns folkhälsoenkäter – framtagna 2002, 2006 och senast 2010 – är att ge beslutsfattarna underlag för sin planering och sina beslut.

– Rönen är intressanta och viktiga för politikerna när de ska möta en utveckling som innebär att vi blir fler äldre som lägger fler friska men också fler sjuka år till livet, sade Carin Lennartsson.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Ett seminarium kvar

Vårens tredje och sista föreläsning äger rum den 7 maj. Ämnet då är ”Intima relationer på äldre dar”.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas