Svår vardag för äldre med adhd
Nyheter | Avhandling
Äldre med adhd har en svår vardag. Foto Colourbox

Svår vardag för äldre med adhd

Inte bara barn och ungdomar lider av adhd. Svårigheterna följer med genom livet och orsakar stora problem också för äldre. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Publicerad 2013-09-25

Avhandlingen beskriver att äldre med adhd-problem ofta har stora svårigheter att hantera vardagen. Samtidigt uppmärksammas problemen mycket sällan.

– Att kunna identifiera och förstå adhd-symtom även i den äldre befolkningen är därför en viktig utmaning för hälso- och sjukvården, menar psykologen Taina Guldberg-Kjär.

I sin avhandling har hon undersökt i vilken grad symtom på adhd i barndomen finns kvar hos äldre. Hennes studie bygger på en självskattningsenkät bland fler än 1 500 personer, 65 år eller äldre.

Med hjälp av separata kliniska intervjuer med 60 personer fann hon att adhd verkligen följer med upp i åldrarna.

– Hälften av dem som sade sig ha haft adhd-symtom som barn, visade också som äldre symtom i sådan omfattning att de skulle kunna diagnosticeras med kvarvarande adhd-problematik, säger Taina Guldberg-Kjär.

Personerna med självskattade adhd-symtom uppgav också att de hade svårigheter i sin vardag, och att så varit fallet under hela livet.

– Vi behöver nu bättre förstå adhd-symtomen hos de äldre. Med tanke på att både antalet och andelen äldre ökar kraftigt över hela världen står hälso- och sjukvården för en viktig utmaning, säger Taina Guldberg-Kjär i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Symtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.

Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

Ungefär fem procent av alla barn har ADHD. Problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

Här finns hela avhandlingen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas