”Försumbar” tillgång till vård för deprimerade äldre
Nyheter | Diskriminering
Foto: Colourbox

”Försumbar” tillgång till vård för deprimerade äldre

Var tionde person över 65 år har depression. I början av 2020-talet kommer sjukdomen att vara den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning. Men varken forskning eller behandling hänger med, konstaterar SBU i en rapport som publiceras idag.

Publicerad 2015-01-27

Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel, konstaterar SBU i rapporten ”Behandling av depression hos äldre”.

Samtidigt vet man att psykologisk behandling kan lindra symtomen – men tillgången till denna är nästan obefintlig.

SBU-rapporten – framtagen på uppdrag av regeringen – har granskat forskningen om behandling av depression hos personer över 65 år. Man har då tittat på läkemedel och psykologisk behandling.

En mycket vanlig insats med läkemedel är antidepressiva medel av SSRI-typ. Men effekten av dessa läkemedel är tveksam på kort sikt. Å andra sidan visar översikten att SSRI kan förhindra återinsjuknande.

Rapporten ger också ett visst stöd för att så kallad problemlösningsterapi kan minska symtom på lindrig depression hos äldre.

Men den dominerande bilden i SBU-rapporten är – precis som för läkemedel mot depression – att det behövs mer forskning om effekten. Det gäller också andra typer av psykologiska metoder inom kognitiv beteendeterapi och psykoterapi.

Fysisk aktivitet kan ha många positiva effekter men idag finns inte heller här tillräcklig kunskap om hur det påverkar depression hos äldre.

Trots att många äldre behandlas för depression finns det få hälsoekonomiska studier, konstaterar SBU.

Men att samhället gör stora förluster står utom allt tvivel:

– Ur ett samhällsperspektiv är depression hos äldre ett kostsamt tillstånd om behandling inte ges. Internationella studier visar att hälso- och sjukvårdskostnaderna för äldre personer med depression är minst dubbelt så höga som för de som inte är deprimerade, summerar SBU i rapporten.

Den informella vård och omsorg som ges av anhöriga ökar också kraftigt för personer äldre än 65 år som har depression.

Rapporten betonar också att inventeringar av den psykiatriska vården visar att ”tillgången till psykologisk behandling för äldre är närmast försumbar”.

Gruppen nedprioriteras ofta på ett sätt som inte står i samklang med riksdagens etiska plattform för prioriteringar, konstaterar SBU.

– Det är viktigt att personliga, professionella eller politiska särintressen inte tillåts påverka prioriteringar och klinisk praxis på ett sätt som skulle innebära en diskriminering av äldre, svårt sjuka och svaga grupper, skriver myndigheten.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Allt fler drabbas

SBU står för Statens beredning för medicinsk utvärdering, en statlig myndighet som kritiskt granskar sjukvårdens metoder och utvärderar nytta, risker och kostnader.

Rapporten riktar sig främst till huvudmännen och aktörer inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, men också till patientföreningar, äldreorganisationer och allmänhet.

Depression ökar risken för andra sjukdomar och för tidig död.

Eftersom Sverige har en åldrande befolkning kommer problemen kring depression att öka, enligt SBU.

SSRI står för selektiva serotonin-återupptagshämmare.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas