Nu tillsätts kommission för jämlik hälsa
Han ska stänga hälsogapet Olle Lundberg. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Vård

Nu tillsätts kommission för jämlik hälsa

Det blir professor Olle Lundberg som ska ta fram förslag till hur hälsoklyftorna i Sverige ska slutas. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Publicerad 2015-06-04

Beskedet lämnades för en stund sedan av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) på en pressträff i Rosenbad.

Ända sedan statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i september 2014 har nyfikenheten och förväntningarna varit stora på den då utlovade kommissionen och dess uppdrag att ”de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation”.

Gabriel Wikström redovisade också de direktiv som gäller för Olle Lundbergs kommission för jämlik hälsa.

– Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete, sa Gabriel Wikström.

Ålder blir en av många parametrar för kommissionen. I direktiven står att ”Hälsans fördelning baserat på olika åldersgrupper bör även beaktas.”

Olle Lundberg ska inte jobba ensam. Kommissionens övriga ledamöter kommer att utses de kommande veckorna.

– Detta är ett svårt men väldigt viktigt uppdrag, ojämlikhet i hälsa är en av samhällets stora utmaningar, säger Olle Lundberg.

Kommissionen ska ha ett utåtriktat arbetssätt och presentera förslag under arbetets gång, betonade Gabriel Wikström.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2017.

Ännu återstår det för regeringen att besluta om direktiv till den kvalitetskommission för äldreomsorgen som utlovats sedan i höstas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Olle Lundberg

Forskare inom området ojämlikhet i hälsa och leder forskningen vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) – ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Olle Lundberg har deltagit i flera internationella arbeten kring ojämlikhet i hälsa.

Han  har bland annat medverkat i den Europeiska review som professor Michael Marmot ledde för WHO.

Olle Lundberg har även varit ledamot i Sociala rådet 2008-2010 och Välfärdskommittén 1999-2001.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas