Insyn ska öka i privat vård och omsorg
Foto. Colourbox
Nyheter

Insyn ska öka i privat vård och omsorg

Regeringen startar nu en utredning av hur allmänheten ska få insyn i privat vård- och omsorgsverksamhet.

Publicerad 2015-09-08

Beslutet fattades på regeringens sammanträde i torsdags.

Bakgrunden enligt regeringen är att allt fler offentligt finansierade verksamheter inom vård, omsorg och skola drivs i privat regi. Möjligheten till insyn har därmed minskat.

– Som medborgare har man rätt att veta hur våra skattemedel används, även inom privat vård och skola som är offentligt finansierade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S).

På det senaste regeringssammanträdet beslutades också att det blir Sigurd Heuman, tidigare lagman för Helsingsborgs tingsrätt, som får uppdraget.

Som särskild utredare ska han lämna förslag på hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd offentlig finansierad vård och omsorg men också inom utbildningsområdet.

Utredningens direktiv blev offentliga i fredags.

Här står att utredaren ”ska inhämta synpunkter från en rad myndigheter och intresseorganisationer.

Pensionärsorganisationerna nämns inte särskilt men utredaren ges en möjlighet att vända sig till ”andra organisationer som bedöms relevanta i sammanhanget”.

Senast den 1 oktober 2016 ska Sigurd Heuman redovisa uppdraget för regeringen.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning om hur offentlighetsprincipen kan införas i offentligt finansierade friskolor.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas