Antidepressiva ökar risk för fallskador
Nyheter | Felbehandling?
Foto: Colourbox

Antidepressiva ökar risk för fallskador

En mycket stor del av Sveriges seniorer får antidepressiva läkemedel, trots att effekten för gruppen är dålig och bieffekterna allvarliga.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-07-21

Senioren har vid flera tillfällen rapporterat om att äldres depressioner misstas för fysiska åkommor som magont, eller att de avfärdas som att det är ”naturligt” att bli lite nedstämd med åldern – vilket det inte är.
Det är också betydligt svårare för äldre att få tillgång till terapi och kuratorer, än vad det är för yngre personer som lider av depressioner och nedstämdhet.
I stället hänvisas seniorer till antidepressiva läkemedel – och kommer du upp en bit i ålder är det många som får dem. I gruppen 85 år och äldre fick under 2015 mer än var fjärde kvinna och ungefär var femte man regelbundet sömn- eller antidepressiva medel på recept, skriver Socialstyrelsen.

Väg riskerna mot nyttan

Problemet är att antidepressiva har visat sig ge dålig effekt för just äldre. Däremot har behandlingen bieffekter, som i värsta fall kan vara dödliga.

– De antidepressiva läkemedlen är särskilt intressanta eftersom de i vår analys visade sig ha den högsta risken för fallolycka, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Bland seniorer över 65 som fick så smärtlindring med så kallade opioider ökade risken för fallskador med 20 procent och vid användning av antidepressiva med 60 procent. För den som fick både opioider och antidepressiva var riskökningen nästan 80 procent, skriver Socialstyrelsen.

– Mot bakgrund av den höga förskrivningen av antidepressiva vill vi rikta uppmärksamhet på de risker som medicineringen kan medföra hos äldre. Det är viktigt att väga riskerna mot nyttan, att noga följa upp effekterna av behandlingen och ompröva den regelbundet, och även avsluta den om den inte ger effekt, säger Bengt Danielsson.

Farligare än trafiken

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är fall den typ av olycka som leder till flest dödsfall, flest sjukhusinläggningar och flest akutbesök. Fler skadas och dödas i fall än i trafiken och bland 80+ orsakas nio av tio skador av ett fall.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-07-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas