”Hälften av er kommer drabbas av depression”
Nyheter
SPF Seniorerna lyfte frågan om psykisk ohälsa bland äldre i Almedalen Foto Jan Arleij

”Hälften av er kommer drabbas av depression”

Skulden och skammen kring psykisk ohälsa måste brytas. Pensionärsorganisationerna skulle kunna gå samman och lyfta frågan i samhällsdebatten. Det var en av flera slutsatser som drogs på SPF Seniorernas tredje seminarium i Almedalen som avslutades för en stund sedan.

Publicerad 2015-06-30

Ett sätt att förebygga äldres psykiska ohälsa är att få fler att känna sig efterfrågade.

– Samhället behöver fråga efter vad äldre som går i pension kan bidra med, inte bara erbjuda olika ytliga sätt om vad de kan göra för att förverkliga sig själva, sade Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot för FP, kämpe för äldres frågor och hedersordförande i SPF Seniorerna var en av paneldeltagarna. Hon höll med om betydelsen av att få fortsätta känna sig behövd är mycket viktigt om depression ska förebyggas.

Jane Lindell-Ljunggren på demensboendet Hattstugan berättade att just boendes delaktighet är en bärande del av filosofin i hennes arbete.
– Alla kan bidra med något, om så bara att smaka av såsen när man lagar maten i köket. Det här är oerhört viktigt när vi ser att självmorden ökar bland boende på äldreboenden i Sverige idag.

Nekas terapi

När depressionen har fått fäste gäller det att äldre måste få relevant behandling. Så är det inte idag.
– Vi ser inte att psykoterapi ges till deprimerade 70-plussare trots att forskning visar att det fungerar och hjälper, också på äldre personer.

Vi måste bli bättre på att se symptom

Känslan av ensamhet är viktig att söka om man ska lära sig upptäcka depression, menar Ingmar Skoog.
– Det behöver inte betyda att man inte har människor omkring sig. Överhuvudtaget måste vi bli bättre på att upptäcka symtom på depression.
Äldrepsykiatriska mottagningar läggs idag ner, noterar Ingmar Skoog, professor Svensk Förening för Äldrepsykiatri.
– Det behövs ekonomiska analyser av kostnader för att man inte gör tillräckligt på det här området, säger Barbro Westerholm. Vi behöver blocköverskridande överenskommelser för att klara det här.

– Hälften av er som sitter här kommer någon gång att drabbas av en depression. Vi behöver se hur vanligt problemet faktiskt är, säger Ingmar Skoog. Depression är nästan som en del av livet. Men gör man ingenting så är sjukdomen mycket farlig.

Hur tänker ni om anhörigas roll i förhållande till psykiskt sjuka äldre?
– Sjukvården kräver för mycket av anhöriga, säger Ingmar Skoog. Här måste vi ge mer stöd. Depressionsrisken ökar också för den anhörige.

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg pekade på vikten av att få vara anhörig.
– Alltför ofta får man inte vara just anhörig, utan man förväntas vara vårdare. Det kan ofta vara väldigt negativt för båda parter.

Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot i Socialutskottet, lovade att ta med sig frågorna om psykisk ohälsa till riksdagen.
Han tror också på samarbete med utskottskollegan Barbro Westerholm.
– Det måste väckas en opinion här. SPF och de övriga pensionärsorganisationen lyckades sätta press när det gällde att få fram en åldersdiskrimineringslag. Vi skulle kunna göra det här igen på det här området, avslutade Barbro Westerholm.
Text: Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas