Fobier vanligt mellan 70 och 80
Nyheter | Psykisk hälsa
Foto: Colourbox / Photopqr/Nice Matin/Felix Golesi

Fobier vanligt mellan 70 och 80

Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon form av fobi. Men medan fobier lindras med åren blir depressioner djupare.

Publicerad 2015-10-05

Är du rädd för spindlar eller höga höjder? Du är inte ensam. Men först om din fobi är allvarlig klassas den som sjukdom. Och det finns hjälp att få. Problemet är att många inte söker hjälp.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, syftar till att ta reda på hur utbredd den psykiska ohälsan i Sverige egentligen är. Sedan tidigare vet man att fobier är ett av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden i befolkningen. När man fokuserade på deltagare i befolkningsstudien H70 visade det sig att mer än hälften av alla seniorer mellan 70 och 80 år har alltså fler än hälften någon form av fobi.

– I vår studie fann vi att fobier i någon grad förekommer hos majoriteten av äldre och oftare hos kvinnor än män, men bara en minoritet har så svåra fobier att man kan tala om ett sjukdomstillstånd, säger Robert Sigström, forskare vid Sahlgrenska akademin.
– Eftersom en effektiv behandling finns, i form av beteendeterapi, bör framtida forskning besvara mer i detalj hur fobier påverkar äldre människors liv och vad som gör att så få söker behandling, säger Robert Sigström.

Mer än hälften av 70-åringarna i studien hade också depression i någon grad, var tionde fick diagnosen egentlig depression. Och där studien visar att fobierna blir mindre svåra med tiden så förvärrades istället depressionerna för många.

– Fyra av tio med egentlig depression vid 75 och 79 års ålder hade mild depression när de var 70 år, vilket innebär att insatser för personer med mild depression potentiellt skulle kunna förebygga många svårare depressioner hos äldre, säger Robert Sigström.

Avhandlingen Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds kommer från AgeCap – centrum för åldrande och hälsa.

Äldres fobier

Fobier för till exempel ormar, spindlar och råttor samt för sådant som höga höjder, åska, stormar och djupt vatten, var de vanligst förekommande i studien och fanns hos cirka 40 procent av de tillfrågade.
Fobier för till exempel hissar, att flyga eller för trånga utrymmen fanns hos cirka 25 procent.
Färre än tio procent var rädda för blod, sprutor och tandläkare.
Kvinnorna i studien hade oftare fobier än männen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas