Fysisk träning lindrar depressioner
Nyheter
Foto: Colourbox

Fysisk träning lindrar depressioner

En avhandling vid Sahlgrenska akademin ger tyngd åt påståendet att motion är bra för det psykiska välmåendet.

Publicerad 2015-06-11

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin som i samarbete primärvården har studerat effekterna av träning som ett komplement till antidepressiv medicinering vid depression. Och försöket visar att de patienter som deltog i konditionsträning förbättrade sin psykiska hälsa betydligt.

– I vår uppföljande intervjustudie berättade deltagare om hur de kände sig levande igen och blivit mera aktiva. En kvinna uttryckte detta som att träningen ”kickstartar min kropp och hjälper mig att få kraft att kravla mig ur den här kokongen som jag är i”, säger doktoranden Louise Danielsson, som redovisar studierna i sin avhandling.

De som tränade orkade mer hemma och blev mer sociala. Men eftersom en depression i sig skapar motstånd för att ta sig hemifrån underlättade det att ha hjälp av sjukgymnast och träna tillsammans med andra.

– Våra resultat visar att träning kan användas inom primärvården i rehabilitering vid depression, säger Louise Danielsson.

Den aktuella avhandlingen heter Rörelse som berör: Ett personcentrerat fysioterapeutiskt perspektiv i behandling av egentlig depression.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas