Kinesiska träningsformer kan minska depression
Nyheter | Hälsa
Foto: Colourbox

Kinesiska träningsformer kan minska depression

Fysisk träning kan minska depressioner hos äldre, skriver Folkhälsomyndigheten. All fysisk träning har positiv effekt, men bäst är tai chi och quigong.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-11-11

”Sammanvägningen visar att all form av regelbunden fysisk träning minskade både upplevda depressiva symtom och diagnosticerad depression bland äldre”, skriver Folkhälsomydigheten i sitt informationsblad Utblick folkhälsa, som riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med vård och omsorg om äldre.

Till grund ligger 18 enskilda forskningsstudier, men Folkhälsomyndigheten poängterar att studierna är små och att ingen av dem är en långtidsstudie.

Lärarledd träning var bättre än att träna på egen hand. Och allra bäst resultat gav alltså tai chi och qui gong. Medelåldern på deltagarna i de olika studierna var 60 år eller högre.

Här tipsar Carlos Luna om Quigong-övningar:

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-11-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas