Regeringens utredare: Bostadstillägget måste höjas till 7 000 kronor
Nyheter | Almedalen
SPF Seniorerna i Almedalen Foto: Jan Arleij

Regeringens utredare: Bostadstillägget måste höjas till 7 000 kronor

Fredrik von Platen inleder nu SPF Seniorernas Almedals-seminarium om hur Sverige ska möta behovet av tillgängliga bostäder till äldre.

Publicerad 2015-06-30

Det är fullsatt i tältet i Nowas Trädgård på Kronstallgränd 4 i Visbys allra centralaste del. Intresset för äldres bostäder tycks vara en starkt engagerande fråga för många olika aktörer i samhället, inte bara äldre själva.

SPF Seniorernas expert på bostadsfrågor inleder med att konstatera att 25 procent av bostadsstocken är tillgänglig.

– I övrigt gäller stopp för den med rullande hjälpmedel.

När miljonprogrammet ska renoveras har man tänkt mycket på miljön, men lite eller inte alls på att samtidigt förbättra tillgängligheten.

– SPF Seniorernas ordförande har infört begreppet ”tillgänglighets-smarta”, inte bara miljösmarta renoveringar. Här finns en nyckel, säger Fredrik von Platen.

Byggforskning behövs  också för att hitta enhetliga metoder för detta, menar von Platen.

– Lägre priser på mark och byggande är också en avgörande förutsättning, och fullt möjligt att åstadkomma, säger Fredrik von Platen.

Ewa Samuelsson, utredare av ”En förbättrad bostadssituation för äldre” får nu ordet. Hon berättar om viktiga delar i utredningen som ska vara klar 1 oktober.

– Tillgänglighet kan väl bli det nya gröna. Vi måste få in det här tänkandet. Vi lyfter det i utredningen.

Ewa Samuelsson tycker att en form av nationell tillgänglighetsmärkning kan vara en modell för att öka trycket.

– Behovet av hissar i trevåningshusen är stort och vi tror att ett bra förslag kan vara att om en kommun gör inventeringar av tillgängligheten ska man också kunna söka hissbidrag.

Ewa Samuelsson berättade också att utredningen kan komma att föreslå krav på fastighetsägarna att åtgärda enkelt avhjälpta tillgänglighetshinder.

Utredningen kommer även att poängtera behovet av ett fortsatt investeringsstöd till trygghetsbostäder.

– Vi märker att det behövs när vi rest runt i landet, säger Ewa Samuelsson som också levererar ett tips inför höstens budget:

– Jag har förstått att regeringen också tänker i de här banorna.

Ewa Samuelsson släpper ytterligare en nyhet ur utredningen:

– Bostadstillägget måste åtgärdas, det vill sägas höjas kraftigt. Idag är taket 5 000 kronor, men du hittar ju ingen tillgänglighetsanpassad lägenhet till den hyran. Här måste taket höjas till 6 000 eller 7 000 kronor.

Nu har scenen fyllts av en rad aktörer som tillsammans försöker hitta konkreta alternativ för att öppna upp marknaden för fler äldrebostäder.

Jonas Hammarlund, utredningssekreterare för ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” berättar bland annat att nya förslag kommer den 1 december.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas