Nyheter | SPF Seniorerna

SPF Seniorerna: Man måste kunna få bostadstillägg även för högre hyror

Ambitionsnivån för bostadstillägget till landets pensionärer har gradvis sänkts de senaste åren. Effekten är att syftet med BTP inte längre uppfylls. Det konstaterar SPF Seniorerna som nu kräver att politikerna gör en kraftig höjning.

Publicerad 2015-08-31

I morgon onsdag 1 september höjs BTP med som mest 100 kronor per månad.

– Det är löjligt lite, säger Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor.

Pensionerna släpar efter löneutvecklingen men bostadskostnaderna ökar kraftigt. Pensionärer med svag ekonomi kläms illa.

För att få perspektiv på utvecklingen har SPF Seniorerna tagit fram rapporten ”Bostadstillägg till pensionärer – låg ambitionsnivå trots höjning”.

I rapporten jämförs utvecklingen av hyresutvecklingen under de senaste 15 åren med hur bostadstillägget har hängt med.

Det visar sig att bostadstillägget kraftigt har halkat efter utvecklingen av den genomsnittliga hyran i Sverige.

Sedan 2007 har det maximala beloppet för BTP minskat från 101 procent till 89 procent av genomsnittshyran i riket. Det innebär också att det största möjliga beloppet för BTP utgör 79 procent av den genomsnittliga hyran i Stor-Stockholm.

Rapporten pekar på två andra exempel:

• I nybyggda hyreshus täcker maximalt bostadstillägg endast 88 procent av hyran för en lägenhet på ett rum och kök. För två rum och kök täcks endast 65 procent av hyran.
• Årets höjning av tillägget räcker inte för att ta igen eftersläpningen gentemot hyrorna, särskilt inte hyrorna i nybyggda hus.

För att det maximala beloppet för BTP ska motsvara genomsnittshyran i Sverige behöver taket höjas med 660 kronor, konstaterar SPF Seniorerna i rapporten.

Och om tillägget ska kunna motsvara hyran för två rum och kök i nyproduktion behöver taket höjas med 2 940 kronor.

– Syftet med BTP, att ge pensionärer möjlighet att oavsett bostadsort ha en bostad med tillfredsställande standard, uppfylls varken i befintliga eller i nybyggda hus, understryker SPF Seniorerna i rapporten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det är BTP

Nära 300 000 personer i Sverige får BTP.

Högsta bostadstillägg har varit 93 procent av boendekostnaderna upp till taket på 5 000 kronor i månaden, plus ett schablonpåslag på maximalt 340 kronor. Det gav ett högsta tillägg på 4 090 kronor.

Från den 1 september får man 95 procent av kostnaden i bostadstillägg, plus schablonpåslaget. Det ger maxbeloppet 5 090 kronor.

Nästan hälften av dem som har bostadstillägg har en boendekostnad som ligger över 5 000 kronor i månaden.

2014 betalades 8,5 miljarder ut i bostadstillägg.

Rapporten är en studie som gjorts av Pousette Ekonomianalys på uppdrag av SPF Seniorerna.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas