Nyheter

Många angrepp mot pensionssystemet

Pensionssystemet får nu utstå det ena tunga angreppet efter det andra. Senast i raden är Folksam som har en lång kravlista på akuta reformer.

Publicerad 2015-10-13

För en månad sedan granskade SPF Seniorerna i en rapport hur pensionärernas bostadstillägg (BTP) har urholkats under lång tid, och att tillägget nu måste höjas kraftigt om det ska hänga med i kostnadsutvecklingen och nå sitt ursprungliga syfte.

I fredags kom PRO med en rapport om hur äldrefattigdomen breder ut sig över landet: Antalet äldre med inkomster under EU:s relativa fattigdomsgräns ökar kraftigt – från 75 000 när dagens pensionssystem sjösattes på 1990-talet till 225 000 personer idag.

Nu visar Folksam i en ny rapport att ”bonusen för ett helt arbetsliv är ynka 400 kronor ”.

Eftersom det allmänna pensionssystemet levererar allt lägre pensioner i relation till svenska slutlöner måste systemet reformeras, menar Folksam och upprepar därmed det krav som SPF Seniorerna drivit under mycket lång tid.

Ett räkneexempel i rapporten visar att skillnaden i inkomst mellan en pensionär som jobbat hela sitt arbetsliv, och därmed får inkomstpension och tjänstepension, och en pensionär som inte jobbat alls, och som då får garantipension och bostadstillägg, i genomsnitt är 400 kronor.

Slutsatsen är att det nu är uppenbart att pensionssystemet måste reformeras:

• Det måste bli lägre skatter på pensioner. En pensionär som har både inkomst- och garantipension bör få en skattesänkning på 25 procent på garantipensionsdelen. Det skulle innebära ytterligare 400 kronor i månaden.

• Pensionsåldern måste höjas. Folksam vill att gränsen för att få ta ut allmän pension omedelbart höjs från 61 år till 63 år. Det bör också bli svårare att tidigt ta ut tjänstepension. Dessutom ska arbetstagare själva få bestämma om man vill jobba kvar till 69 år.

Välfärdsanalytikern Håkan Svärdman på Folksam leder arbetet med försäkringsbolagets kritik av pensionssystemet.

Förutom förslagen om skattereduktion på garantipensionen och högre pensionsålder vill man också se högre pensionsavgifter.

– Sverige måste också göra premiepensionssystemet begripligt och skulle kunna öppna systemet för individuella inbetalningar, säger Håkan Svärdman.

Folksam föreslår också en ny statligt gynnad sparform i form av en långsiktigt bunden pensionsförsäkring.

Man vill dessutom se att reavinstskatten slopas för ålderspensionärer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tre slag mot systemet

Folksams analys

”Vägen till ett pensionssystem i världsklass” är Folksams vitbok om läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar.

Vitboken särrapporteras i fyra delrapporter under 2015, tjänstepensionen, den allmänna pensionen, individuella pensionsförsäkringar och om pensionärer som jobbar längre.

SPF Seniorernas rapport

Bostadstillägget för pensionärer halkar långt efter hyrorna – kraftig höjning behövs

PROs rapport

”Ålderdom utan fattigdom – om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner”

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas