Nyheter

Pensioner faller kraftigt – och förtroendet för systemet

Debatten om pensionssystemet går vidare. Många olika parter deltar, men de ansvariga politiska partierna ligger lågt.

Publicerad 2014-04-28

I förra veckan kom Folksams rapport som visar att pensionen som andel av slutlönen faller kraftigt: från 86 procent för årskullen 1938 till 77 procent för årskullen 1946.

– Pensionerna faller överraskande fort och det visar på nödvändigheten i att vi går i pension senare. Det måste bli svårare att ta ut sin pension tidigt, summerade Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

SPFs ordförande Karl Erik Olsson hakade genast på. I en debattartikel i Dagens Samhälle i fredags välkomnar han att fler aktörer än pensionärsorganisationerna engagerar sig i debatten.

– Tyvärr har ansvariga politiker beslutat att skjuta de allvarliga bristerna i pensionssystemet framåt på obestämd tid, trots att det nalkas val och trots att pensionssystemet faktiskt berör alla väljare – såväl dagens som framtidens pensionärer, konstaterar Karl Erik Olsson.

SPFs ordförande påminner om att pensionsöverenskommelsen på 1990-talet slog fast att bromsen skulle slå till endast i sällsynta fall och att pensionerna skulle följa löneutvecklingen.

– Utvecklingen de senaste åren visar att pensionssystemet inte uppfyller detta. Och som Folksams beräkningar pekar på så kommer pensionen som andel av slutlönen att sjunka framöver. När ska ansvariga politiker medge att pensionssystemet inte levererar som det var tänkt?

Karl Erik Olsson understryker i debattartikeln vilka vägar som SPF föreslår för att åtgärda problemen med pensionssystemets underfinansiering:

• avveckla premiepensionssystemet och för över dess tillgångar till inkomstpensionssystemet
• pensionsavgifter på inkomster över intjänandetaket bör gå till inkomstpensionssystemet istället för som skatt till staten
• det ska gå att stärka AP-fonderna genom höjningar av pensionsavgiften

Inlägget bemöts än så länge från politiskt håll av tystnad.

Samtidigt visar ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet att förtroendet för pensionssystemet sviktar.

Ekonomen Jeanette Carlsson Hauff som forskar om svenskarnas uppfattning om pensionen har funnit att åtta av tio svenskar inte tror att de kommer få en tillräcklig inkomst när de slutar arbeta.

Alla lägst förtroende har unga, kvinnor och låginkomsttagare.

– Generellt är förtroendet för pensionssystemet lågt. Hela 80 procent av de tillfrågade tror inte att pensionssystemet kommer att ge en tillräcklig inkomstnivå den dag de slutar att jobba. Tre fjärdedelar ser heller inte det nuvarande svenska pensionssystemet som väl genomtänkt och 64 procent anser att det avsätts för lite pengar i statsbudgeten för framtida pensioner, framhåller Jeanette Carlsson Hauff.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer här

Här hittar du Folksams rapport ”Vad blev det för pension 2014?”

Karl Erik Olsson inlägg i Dagens Samhälle.

Jeanette Carlsson Hauffs avhandling finns på Göteborgs universitets hemsida.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas