PPM-systemet under lupp: valfriheten kan bli bättre
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

PPM-systemet under lupp: valfriheten kan bli bättre

Det är inte klarlagt om Premiepensionssystemet uppfyller riksdagens mål om stabila utbetalningar. Det konstaterar Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-05

I en färsk rapport, som presenterades på ett seminarium i förra veckan (28/9), analyserar myndigheten hur PPM-systemet levererar utifrån olika mål som riksdagen har satt upp.

När det gäller målet att avkastningen ska vara ”tydligt högre” än inkomstindex som styr den större delen av inkomstpensionerna så anses det vara uppfyllt.

Ole Settergren.

– Pensionsmyndigheten har däremot inte lyckats bedöma om målet om att premiepensionens utbetalningar inte ska variera år från år mer än vad som kan anses vara acceptabelt är uppfyllt, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning i en kommentar.

– Vi kommer att fortsätta arbetet med att hitta lämpliga gränsvärden för utbetalningsmålet.

Uppnå flera mål

2022 beslutade riksdagen om en ny lag som fastställer att PPM ska ha olika mål för avkastning och utbetalning men också erbjuda en fungerande valfrihet för spararna.

Pensionsmyndighetens rapport – ”Utvärdering av mål för premiepensionssystemet 2023” – är den första analys som gjorts efter riksdagsbeslutet.

Ska ge mer

Vid utvärdering av avkastningsmålet har Pensionsmyndigheten använt nivån 2 procentenheter högre avkastning än inkomstindex som definition av tydligt högre.

Målet bedöms vara uppfyllt för systemet som helhet sedan 2014. På individnivå uppfylls målet för 89,6 procent av spararna: 97,2 procent av de som har förvalsalternativet respektive 83,6 procent av de som har gjort eget fondval.

Kunna välja

Lagens definition av valfrihet är att pensionsspararen ska kunna påverka risknivå och placeringsinriktning.

För att mäta det har Pensionsmyndigheten gjort en enkätundersökning bland pensionärer och pensionssparare.

Undersökningen visar att de flesta är nöjda med valfriheten inom premiepensionssystemet.

Endast 5 procent i det representativa urvalet och 14 procent av de aktiva väljarna är missnöjda med utbudet.

För många fonder

Men det var fler som ansåg att det fanns för många fonder att välja mellan än som ansåg att det var för få fonder, summerar Ole Settergren.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas