Så ska PPM-systemet ändras
Foto Colourbox
Nyheter | Pensioner

Så ska PPM-systemet ändras

Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare premiepensionssystem och bra pensioner. Det säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-04

Den långa raden av skandaler som kantat Premiepensionens historia, där bolag misstänks ha skott sig på pensionsspararnas bekostnad, måste få ett slut, anser de sex partierna som står bakom pensionssystemet.

På måndagen (4/11) levererade så, på Pensionsgruppens uppdrag, den särskilde utredaren Mikael Westberg sitt betänkande ”Ett upphandlat fondtorg för premiepension”.

En tredjedel

Utredningen föreslår bland annat att dagens öppna fondtorg ersätts av ett upphandlat torg. En effekt blir att dagens 500 fonder bantas till mellan 150 och 200 fonder.

– Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra pensioner, säger Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi (S).

Enligt förslaget ska en särskild huvudman ska ha ansvar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande.

Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare, enligt förslaget, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen.

Ersatt till 2024

Enligt fördslaget ska Sjunde AP-fonden byta namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten ska bland annat ha i uppdrag att förvalta förvalet i premiepensionen och det nya upphandlade fondtorget.

Målet är att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.

Inga garantier

Här är tre av målen för ett reformerat PPM-system:

1) under spartiden ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex – men utan garantier för avkastningen

2) under utbetalningstiden leverera en stabil premiepension

3) bibehålla rätten för enskilda att påverka risknivån och placeringsinriktningen av premiepensionsmedlen

Dölj faktaruta

– Vi kommer nu att arbeta vidare med utredningens förslag inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen, säger Ardalan Shekarabi som är ordförande i Pensionsgruppen.

Inkomstpensionen

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, säger i en kommentar att organisationen är positiv till premiepensionen, eftersom den ger möjligheter för pensionssparare att välja fonder, sprida risker och kunna få en god avkastning.

Men ”de åtgärder som nyligen infördes inom just premiepensionssystemet bör först utvärderas innan nya förändringar beaktas.”

Eva Eriksson.

– Bristerna i pensionssystemet handlar snarare om att inkomstpensionen för många av dagens och framtidens pensionärer blir för låg och inte avspeglar ens arbetsinsats, säger Eva Eriksson.

– Vi tycker det är här tid och energi bör läggas, höj pensionsavgiften och stärk inkomstpension för nuvarande och kommande generationer pensionärer.

Del av överenskommelse

Pensionsgruppen – som består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – har kommit överens om att reformera premiepensionssystemet för att ”ge bättre trygghet och högre framtida pensioner”.
Utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” är en del av Pensionsgruppens stora överenskommelse från december 2017. Dagens förslag kommer att följas av en slutredovisning senast den 31 december 2020.
Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats den 1 januari 2021.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-11-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas