Nu ska PPM-systemet uppgraderas
Nyheter | Pensionen

Nu ska PPM-systemet uppgraderas

Idag kommer utredningsförslaget om hur det ska gå till att få bättre ordning på det hårt kritiserade Premiepensionssystemet.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-26

Idag måndag (26/9) tar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) emot ett förslag på hur Premiepensionssystemet kan förbättras.

Kritiken har genom åren varit mycket hård mot företeelser som ett oöverblickbart fondutbud, oseriösa rådgivare, orimligt höga avgifter och passiva, okunniga sparare som får svag utdelning av PPM-delen medan andra aktiva, intresserade kan få ut desto mer i en framtida pension.

Krävt nedläggning

Seniororganisationer som SPF Seniorerna, PRO, men också LO har krävt att PPM-systemet läggs ner och att pengarna i stället går in i inkomstpensionssystemet.

Men om detta råder ingen enighet inom parlamentariska Pensionsgruppen som hellre vill reformera systemet och därför tillsatte en större statlig expertutredning.

PPM-system och AP7 Såfa-fond

PPM-systemet = Premiepensionssystemet är den del av pensionen som man själv får placera i fonder. Systemet har varit i bruk sedan år 2000.

AP7 Såfa-fonden = Den som inte gör ett aktivt fondval får sina pengar placerade i AP7 Såfa-fonden. Man kan också aktivt välja AP7 Såfa-fonden.

Dölj faktaruta

Såfan lyfts upp

En väntad kompromiss kan nu bli att möjligheten att välja fonder får finnas kvar, men att statliga AP7 Såfa-fonden på ett tydligt sätt framhålls som det kanske bästa valet för dem som inte är kunniga eller vill sätta sig in närmare i fondmarknaden.

– Det ska bli enklare att förstå och mindre risk att man gör oinformerade val, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, om syftet med utredningen till TT.

Måste bekräfta

Andra väntade förändringar kan bli att antalet valbara fonder minskar och att högriskfonder stoppas. En idé har varit att endast tio statliga fonder skulle vara valbara. Ett avgiftstak har också diskuterats.

Sparare kommer troligen också att bli tvungna att då och då behöva bekräfta sina val.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Utredningens förslag

Betänkandet heter ”Fokus premiepension”.
Särskild utredare har varit Patric Thomsson.
Utredningen – kallad ”2016 års premiepensionsutredning” – fick sina direktiv av regeringen den 3 juli 2014.

Utredningen föreslår bland annat obligatoriska utvärderingsval vart sjunde år.

De sparare som inte anmäler några val får sina premiepensionsmedel flyttade till förvalsalternativet AP 7 Såfa.

Förslaget kan enligt experter innebära att 100 till 380 miljarder kronor flyttas till Såfan.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas