PPM-haveriet: Politisk samsyn om åtgärder
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är ordförande i mäktiga pensionsgruppen. Foto: Vision
Nyheter | Reaktion

PPM-haveriet: Politisk samsyn om åtgärder

Nu kommer en handlingsplan för att stoppa oseriösa spekulationer med pensionsspararnas pengar i PPM-systemet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-24

Den parlamentariska pensionsgruppen med företrädare för regeringspartierna och allianspartierna gav på måndagen (24/4) besked om att man planerar en rad åtgärder för att rädda systemet.

– Oseriösa aktörer och oseriös marknadsföring ska inte finnas i vårt allmänna pensionssystem. Premiepensionen ska bidra till hållbara, trygga och goda pensioner för alla, framhåller socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Åtgärdsprogram

Pensionsgruppen har beslutat om att ta fram en handlingsplan i två delar.

Det handlar dels om åtgärder som skyndsamt ska komma på plats där Pensionsmyndighetens åtgärdsprogram om 30 punkter är utgångspunkten.

Program med 30 punkter

Här är två av förslagen i det 30-punktsprogram som pensionsgruppen nu ska fatta beslut om:
1. Inför nya föreskrifter som ställer ytterligare krav på fonder och fondbolag på premiepensionens fondtorg utöver de som nu gäller
2. Förtydliga Pensionsmyndighetens instruktion så att det uttryckligen framgår att myndigheten på fondtorget ska agera mot olämpliga eller för pensionsspararna eller pensionssystemet skadliga beteenden från fondföretagens sida

Dölj faktaruta

Säkra kapitalet

I samband med detta kommer även åtgärder för att säkerställa att kapitalet placeras hållbart introduceras, utlovar man i pressmeddelandet.

– Vi har en mycket stor samsyn i att åtgärder krävs för att säkra systemet. Pensionerna ska vara trygga och därför är det en styrka att vi är överens över blockgränserna, säger Annika Strandhäll som också är ordförande i pensionsgruppen.

Framtiden

För att säkra upp PPM-systemet på längre sikt krävs också andra åtgärder som måste utredas, enligt pensionsgruppen.

– Det är bra att man i Pensionsgruppen nu kommit överens om ett fortsatt arbete för en trygg och hållbar premiepension, säger Per Bolund, finansmarknadsminister och ansvarig för premiepensionsfrågor i regeringen.

Klara till midsommar

Premiepensionssystemet har under senare tid blivit en arena för oseriösa aktörer som utnyttjat systemet genom höga avgifter, dålig avkastning och med metoder som definitivt inte hör hemma i ett allmänt socialförsäkringssystem, anser pensionsgruppen.

För att göra det så kallade fondtorget tryggt och säkert har regeringen gett Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker premiepensionssystemet och stoppar oseriösa förvaltare.

Pensionsmyndigheten har lämnat en preliminär redovisning med ett 30-tal föreslagna åtgärder. Förslaget till åtgärdsprogram slutredovisas till regeringen senast den 19 juni i år.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas