Idag höjs bostadstillägget för pensionärer
Nyheter | 1 september
Foto Colourbox

Idag höjs bostadstillägget för pensionärer

Nu höjs bostadstillägget för pensionärer (BTP). Under september månad får samtliga som berörs information om ändringen hemskickad tillsammans med utbetalningsbesked för september månad.

Publicerad 2015-09-01

Det var i juni som riksdagen fattade beslut om höjningen.

Nu kommer information om de nya reglerna från Pensionsmyndigheten om höjningen.

Höjningen är maximalt 100 kronor per månad vid en bostadskostnad på minst 5 000 kronor per månad.

För gifta/sambo höjs tillägget med maximalt 50 kronor per månad.

Motsvarande höjningar gäller även för de pensionärer som får äldreförsörjningsstöd.

– Bostadstillägg betalas ut tillsammans med den allmänna pensionen, men för att kunna få bostadstillägg måste du ansöka om det separat. Om du kan få bostadstillägg beror på din boendekostnad, dina inkomster samt eventuell förmögenhet, säger Linda Nygren, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

– Tillägget möjliggör att du som pensionär kan bo kvar i ditt hem oavsett om du äger eller hyr din bostad, vilket innebär en stor trygghet för många av de 293 000 pensionärer som har bostadstillägg, säger Linda Nygren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De nya reglerna

Från och med den 1 september 2015 gäller följande förändringar för pensionärer 65 år och äldre:

• Bostadstillägget beräknas med 95 procent av bostadskostnaden istället för 93 procent.
• Beloppet för skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd höjs till 1,473 PBB (prisbasbelopp) för ogifta pensionärer, respektive 1,204 PBB för gifta pensionärer.

Högsta möjliga bostadstillägg höjs därmed från 4 990 kronor per månad till 5 090 kronor per månad.

Bostadstillägg är en skattefri förmån för pensionärer över 65 år som har låg inkomst.
Cirka 293 000 pensionärer erhåller i dag bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas