”Svaga pensioner gör fler hemlösa”
Nyheter | Utsatta

”Svaga pensioner gör fler hemlösa”

Äldre i ekonomiskt svaga hushåll hamnar allt oftare i hemlöshet. Det visar Stockholms Stadsmission i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-29

marika_markovits-3_hog-800x534– På Stockholms Stadsmission möter vi dessa människor varje dag i våra verksamheter, säger Marika Markovits (bilden) som är direktor på Stockholms Stadsmission.

– Den grupp som växer mest är EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi ser också tendenser till att hemlösheten kryper ner i åldrarna. Även andelen äldre, kvinnor, barnfamiljer och andra personer i ekonomiskt svaga hushåll ökar.

Sedan 2010 ger Stockholms Stadsmission ut en årlig rapport om hemlöshetssituationen i Sverige. I årets upplaga ges en aktuell lägesbild av hemlösheten i Sverige, däribland statistik baserad på egna verksamheter som vänder sig till hemlösa.

Ett annat Sverige

Marika Markovits kan konstatera att det är fler äldre som på grund av låga pensioner hamnar i hemlöshet.

– Det är ett annat Sverige vi ser idag. När politiken inte håller ögonen på de här trenderna, då ser vi att andra grupper hamnar i den största sociala utsattheten, nämligen hemlösheten, säger hon till Ekot.

Nya grupper drabbas

Så här skriver Stadsmissionen i rapporten som heter ”Hemlös 2016 Tema: Bostäder för ekonomiskt svaga hushåll”.

”Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Grupper där psykisk ohälsa och beroendeproblematik inte är huvudorsaken till hemlöshet utan där orsaken snarare är låga inkomster.”

Stockholms Stadsmission

Här finns hela rapporten ”Hemlös 2016”.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer.

Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre.

Arbetet utförs av anställd personal och volontärer.

Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.

Dölj faktaruta

Kommuner brister

Ansvaret vilar både på staten och på kommunerna, anser Stockholms Stadsmission.

Det kommunala självstyret ger kommunerna ett stort ansvar vad gäller bostadsförsörjningen, konstaterar man i rapporten.

Trots det väljer en överväldigande majoritet av Sveriges kommuner att inte använda de bostadspolitiska verktygen fullt ut. I rapporten presenteras exempelvis statistik som visar att endast 25 procent av landets kommuner har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning under nuvarande mandatperiod

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas