Nyheter | Utspel

Fattigpensionärerna ges nytt hopp

Regeringen tillsätter inom kort en utredning som ska föreslå högre pension till de fattigaste pensionärerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-17

Utredningen ska ge förslag på hur det ekonomiska skyddet kan förstärkas.

Beskedet att garantipensioner och bostadstillägg ska förbättras kom på lördagen (17/12).

– Vi ser inte minst bland ensamstående kvinnor att där finns en klar överrepresentation bland de som har det allra svårast ekonomiskt, därför måste vi göra någonting, sa statsminister Stefan Löfven till Ekot.

Får gehör

SPF Seniorerna har under en lång rad år kraftigt kritiserat den ökande klyftan i inkomstutveckling mellan löntagare och pensionärer. Nu får man ett visst genomslag för synsättet.

Statsminister Stefan Löfven i lördags:

– Garantipensionen bygger på prisutveckling och här har vi sett att löntagare i 20 år i Sverige har fått en mycket bra reallöneutveckling och därför gör det att klyftorna ökar, och det är det som vi nu vill se över.

Kvinnor drabbas

Pensionsgruppen har länge arbetat med frågan om hur man ska tackla de ojämställda pensioner som dagens regler leder till.

Allt fler kvinnor som har stannat hemma med barnen och som haft lågavlönade arbeten hamnar nu under EUs fattigdomsstreck. Fenomenet tycks drabba kvinnor i Sverige i högre grad än i andra länder, exempelvis de nordiska grannländerna.

Ny statistik

Nyligen kom färsk statistik från Eurostat, som SPF Seniorerna lyfte fram med krav på politiska åtgärder.

Statistikens alarmerande innebörd har också fått PRO att vända sig direkt till statsminister Stefan Löfven och regeringen med krav på åtgärder.

Respektavståndet

Återstår att se hur utredningen hanterar det så kallade respektavståndet som handlar om att människor som arbetat ett helt liv bör få mer i pension än den garantipensionär som inte har arbetat alls.

En grundidé i det svenska pensionssystemet är att stimulera till och belöna arbetsinsatser.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Pensionsgruppens slutsats

Riksdagens pensionsgrupp bestämde redan våren 2015 att ta fram en handlingsplan för mer jämställda pensioner. Den har nu fastställts, skriver Svenska Dagbladet. I planen på totalt fyra sidor finns åtta punkter, varav en slår fast just det som Stefan Löfven pekar på – att den årliga höjningen av garantipensionen är för låg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas