Förslag för två miljarder kan ge äldre bättre boende
Nyheter | Bostad
Ewa Samuelsson överlämnar sina förslag till ministrarna Mehmet Kaplan och Åsa Regnér. Foto: Jan Arleij

Förslag för två miljarder kan ge äldre bättre boende

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och äldreminister Åsa Regnér (S) gav höga betyg när Ewa Samuelsson överlämnade sin utredning om äldres boende på måndagseftermiddagen.

Publicerad 2015-10-05

Ewa Samuelsson föreslår bland annat en kraftig höjning av bostadstillägget. Om framför allt många äldre kvinnor med låg pension ska kunna bo tillgängligt måste de också ges råd via denna andra del av pensionssystemet att betala hyran efter en renovering eller efter en flytt till en ny och tillgängligare lägenhet.

– Med dagens hyresnivåer och pensioner som inte hänger med löneutvecklingen blir det nödvändigt att höja bostadstillägget, sa Ewa Samuelsson i samband med överlämnandet av utredningen.

Utredningens förslag att höja taket i bostadstillägget från dagens dryga 5 000 till 7 300 kronor skulle kosta staten drygt 1,5 miljarder per år.

Ministrarna ville inte kommentera de enskilda förslagen i utredningen. Men hållningen var tydligt positiv.

– Flera förslag är jätteviktiga. Utredningens nya begrepp om att renovera och bygga tillgänglighetssmart är jättebra, sa Mehmet Kaplan.

– Vi har ju redan satt begreppet klimatsmart från regeringens sida som ett villkor för att få ta del av investeringsstöd, men jag tycker spontant att ett krav på tillgänglighetssmart också är väldigt intressant och just… smart! kommenterade Mehmet Kaplan till veteranen.se.

Så vad händer nu konkret med utredningens förslag?
– Nu kommer vi att jobba med utredningens förslag på departementet. Sen skickar vi ut den på remiss. När kan jag inte säga i dagsläget.

Utredningens 16 olika förslag skulle kosta drygt två miljarder per år att genomföra. Ett stöd till installation av hissar och ett investeringsstöd till trygghetsbostäder är efter bostadstillägget de tyngsta posterna.

– Sverige har all anledning att investera i bostäder också för äldre. Vi vet att äldre har en tendens att bli bortglömda samtidigt som de drabbas väldigt hårt av bostadsbristen i Sverige och trots att de är många och blir allt fler. Det här måste vi väga in i våra kommande förslag.

Men regeringen har i 2016 års budget lagt undan 150 miljoner till äldrebostäder. Vad tänker ni satsa de pengarna på?

– Vi arbetar med detaljerna på departementet nu och återkommer med mer exakta besked vad pengarna ska användas till.

De 150 miljonerna blir 300 miljoner 2017, 400 miljoner 2018 och ytterligare 400 miljoner 2019. Den ledtråd som ges i budgeten är att man vill se ”ny- och ombyggnation av hyresrätter för äldre”.

Det står också att man kan tänka sig ”mindre anpassning av gemensamma utrymmen i befintliga beståndet”.

Om regeringen sjösätter ett investeringsstöd till trygghetsbostäder, som Ewa Samuelsson föreslår och som bland annat SPF Seniorerna ofta argumenterar för, återstår alltså att se.

– Vi har ett stort arbete igång som bygger på att vi genomför ett riktat stöd på 1,25 miljarder kronor på bostäder för äldre under de närmaste fyra åren. Vi får återkomma fler gånger om exakt vad pengarna ska gå till, upprepar bostadsministern.

Såväl Mehmet Kaplan som Åsa Regnér säger till veteranen.se att man kommer att samarbeta över departementsgränserna.

Åsa Regnér tillsatte i somras en kvalitetskommission för äldreomsorgen. I direktiven står att man vill få belyst om det går att utveckla nya former av särskilt boende.

– Det är ju en framtidsutredning vilket innebär att nya idéer för boende ska studeras, inte minst ur ekonomiskt jämställdhetsperspektiv för de äldsta, säger Åsa Regnér.

– Ewa Samuelssons utredning visar mycket tydligt hur svårt läget är på bostadsmarknaden för många äldre kvinnor med låga pensioner.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fyra områden

IMG_1754

Ewa Samuelssons slutbetänkande ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” vill se kraftfulla åtgärder på fyra områden:

– Förbättring av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet

Fler nya bostäder som passar för äldre

Underlätta för seniorer att flytta – och bo kvar

– Fortsatt forskning och utvärdering

Inom de fyra områdena lägger Ewa Samuelssons utredning 16 olika förslag:

 • Fortsatt stöd till inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
 • Stöd till installation av hiss – 50 procent upp till maximalt 650 000 kronor
 • Inför skyldighet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus till flerbostadshus
 • Inför ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus
 • Inför investeringsstöd till trygghetsbostäder
 • Ge startbidrag till byggemenskaper
 • Inför en statlig garanti för upplåtelseinsatserna i kooperativ hyresrätt
 • Gör en strategisk planering av bostadsförsörjningen för äldre
 • Säkra socialtjänstens medverkan i planeringen genom tillägg i lagen
 • Höj taket för bostadsutgiften i bostadstillägget
 • Gör det lättare att hitta information om den lokala bostadsmarknaden genom tillägg i lagen
 • Inför RUT-avdrag för hjälp i samband med flytt
 • Bevilja vissa hemtjänstinsatser utan biståndsprövning
 • Stöd forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv
 • Utvärdera trygghetsbostäder som boendeform
 • Skapa smidigare lösningar för sophantering

Ewa Samuelsson beskriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet hur demografin sätter press på att samhället verkligen agerar för att skapa bostadsmöjligheter för den växande och heterogena gruppen seniorer.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas