Nyheter

SPF Seniorerna: Viktigt att regeringen agerar snabbt

- Utredningens förslag är mycket viktiga och väldigt bra. Det säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i en kommentar till den bostadsutredning som las på regeringens bord igår.

Publicerad 2015-10-06

Ewa Samuelssons utredning ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boende¬miljöer” tillsattes av alliansregeringen den 20 mars 2014.

Igår blev den klar och överlämnades till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér.

Utredningen gör en grundlig analys av boendesituationen för äldre idag och på sikt, konstaterar SPF Seniorerna i ett uttalande.

Flera av utredningens förslag har SPF Seniorerna också fört fram under det senaste året som angelägna och brådskande åtgärder.

Bidrag för installation av hiss i flerbostadshus, att hinder vid entréer och trapphus kan tas bort, ett statligt investeringsstöd för trygghetsboenden och en höjning av taket i bostadstillägget är förslag som SPF Seniorerna välkomnar i kommentaren.

– Fler attraktiva bostäder för seniorer brådskar, vi blir fler och fler 65-plussare i Sverige. Av utredningen framgår också tydligt att om det byggs tillgänglighetssmart för seniorer då lossnar det på hela bostadsmarknaden, inte minst för de unga hushållen, säger Christina Rogestam.

– Men då krävs också att utredningens förslag skyndsamt implementeras av regeringen. Från SPF Seniorerna kommer vi noga att följa vilka konkreta förslag regeringen kommer att införa.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Annan front

SPF Seniorerna har på eget initiativ lämnat in ett remissvar på regeringspromemorian ”Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande” till regeringen.

”Genom att bygga tillgängligt för seniorer blir äldre lägenheter i hus utan hiss samt villor och radhus lediga för unga hushåll och barnhushåll.” skriver SPF Seniorerna.

Förbundet understryker också att stödet ”borde kunna användas i kombination med stödet till trygghetsbostäder, vilket SPF Seniorerna förutsätter kommer att återinföras.”

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas