Gudrun Schyman till pensionsgruppen: Be om ursäkt!
Gudrun Schyman diskuterar pensioner på SPF Seniorernas seminarium i Almedalen Foto: Jan Arleij
Nyheter | Almedalen

Gudrun Schyman till pensionsgruppen: Be om ursäkt!

SPF Seniorernas förslag om att Sverige genomför en folkbildningskampanj om pensionssystemet är ett mycket bra initiativ. Det tyckte både pensionsgruppens ledamot Thomas Eneroth och Feministiskt Initiativs partiledare Gudrun Schyman på SPF Seniorernas pensionsseminarium.

Publicerad 2015-06-30

Seminariet avslutades på tisdagseftermiddagen, och en nästan lika välmeriterad publik – här syntes Pensionsmyndighetens ordförande Bo Könberg, Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren och experten, debattören och författaren KG Scherman – som panel kunde ta med sig SPF Seniorernas förslag med viss tillförsikt.

Några av aktörerna på scenen, inte minst SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam, hoppas att ett utbildat folk kan leda till starka krav på en grundläggande, principiell utvärdering av pensionssystemet.

Andra tror (läs Gudrun Schyman) att det bidra till ett folkligt uppror mot ett system som inte löser jämlikhetsfrågor gentemot exempelvis kvinnor och invandrare.

Åter andra (läs Tomas Eneroth) hoppas att medvetenheten och kunskapslyftet ska landa i en insikt om att arbetslivet måste reformeras så att om inte alla så i alla fall många fler orkar jobba längre.

Historiskt sett har debatten om pensionssystemet inte varit intensivare än vad den redan är, menade Tomas Eneroth.

– SPF Seniorerna, pensionärsorganisationerna och LO har gjort en jättebra insats med krav på diskussion. Nu debatterar vi politiker som sitter i pensionsgruppen på ett helt annat sätt än tidigare, sa Tomas Eneroth.

FI-ledaren Gudrun Schyman var starkt kritisk till dagens system med effekter som hon menar cementerar ojämlikheter i samhället.

– Livsinkomstprincipen permanentar varje orättvisa. Det drabbar inte minst kvinnor som har lägre lön än män. Ni i pensionsgruppen bär det politiska ansvaret och borde be om ursäkt för hur det har blivit, dundrade Gudrun Schyman som fick applåder från publiken men ingen ursäkt från varken Tomas Eneroth eller Solveig Zander (C).

– Vi i Vänsterpartiet hoppade av förhandlingarna om det nya pensionssystemet just av det här skälet. Ingen ska därför idag låtsas vara förvånad över systemets följder för kvinnorna.

Panelen uttryckte en rad krav på ett förbättrat pensionssystem. Exempelvis betonade Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal, att garantipensionen som räknas upp med priserna på ett orimligt sätt halkar efter inkomstpensionerna som är kopplade till lönerna.

Christina Rogestam påminde – med hjälp av SPF Seniorernas nya pensionsbromskalkylator – om hur bromsen kört grus i pensionssystemets grundprincip om att pension och lön ska följas åt.

– Lönerna har sedan 2009 stigit med 16 procent, medan pensionerna backar med två procent. Effekten är oerhört stor – den enskilde pensionären med 12 000 i pension har gått miste om 45 000 kronor.

– Det här duger inte. Sveriges äldre förtjänar bättre, sa Christina Rogestam.

Tomas Eneroth gav kritikerna ett litet halmstrå genom att upprepa sin gamla ståndpunkt att han kan tänka sig att låta delar av Premiepensionssystemet ingå i inkomstpensionssystemet.

Han ville heller inte utesluta att avgifterna till systemet måste öka.

Någon grundläggande utvärdering av pensionssystemet enligt SPF Seniorernas krav utlovades dock inte av varken Thomas Eneroth eller Solveig Zander.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas