SPF Seniorerna vill se fler hissar och bättre entréer
Nyheter | Almedalen
Foto: Colourbox

SPF Seniorerna vill se fler hissar och bättre entréer

SPF Seniorerna är med och arrangerar en heldag på temat tillgänglighet under politikerveckan i Almedalen i juli.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-24

En rad frågor ska göras synliga på en så kallad Tillgänglighetsarena under årets Almedalsvecka i Visby .
Tillsammans med ytterligare fem aktörer ägnas hela måndagen den 4 juli åt att öka medvetenheten om tillgänglighetens betydelse för ett jämlikare samhälle.

Rasmus Isaksson är förbundsordförande i De handikappades riksförbund, DHR, som är en av de organisationer som står bakom satsningen i Almedalen:

– Vi vill belysa att tillgänglighet inte är ett särintresse för en specifik grupp i samhället. Det är tvärtom. Tillgänglighet är viktigt för alla i samhället. För barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning och för de som är sjuka under en kortare eller längre period, säger han.
– Det är viktigt att komma ihåg att tillgänglighet är en grundläggande rättighet och en förutsättning för delaktighet.

Utsatta bostäder

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam vill sätta särskilt fokus på bostadsfrågan.
– Otillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet är ett reellt problem för den stora andelen äldre som önskar att bo kvar hemma på äldre dagar. Hälften av alla ålderspensionärer som bor i flerbostadshus saknar hiss i huset.
– Och av dem som har hiss har mer än hälften otillgängliga entréer vilket gör att huset trots detta inte är tillgängligt.

Alla seminarierna

Sex olika seminarier kommer att äga rum på måndagens Tillgänglighetsarena på Klosterbrunnsgatan 5 i Visby.

 • Ett samhälle byggt för mig? Start kl 8.00.
 • Tillgänglighet – nyckeln till ett aktivt liv Start kl 9.15
 • Enkelt avhjälpta hinder – hur enkelt är det? Start kl 10.30
  Seminariet lyfter bland annat frågan om vad det beror på att tillgängligheten ofta glöms bort i den tidiga planeringen av nya fastigheter. Kraven på att avhjälpa enkla hinder i publika lokaler och på allmänna platser har dessutom haft begränsad effekt – behövs en regelstramning?
 • En arbetsmarknad för alla? Start kl 12.30
  Här ställs bland annat frågan om vilka effekter en ökad tillgänglighet skulle ha för näringslivet. SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam medverkar.
 • Fånge i sitt eget hem – att åldras i otillgängliga bostäder. Start kl 13.45
  Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, medverkar. Seminariet behandlar det faktum att en stor del av den växande andelen äldre bor i otillgängliga bostäder. Hur säkerställer man att de äldre som vill bo kvar hemma inte blir fångar i hemmet, och att det finns anpassade bostäder till dem som har ett behov? Är förslagen från utredningen ”Bostäder att bo kvar i” lösningen?
 • Miljonprogram 2.0 eller tillgängliga bostäder? Start kl 15.00
  Christina Rogestam medverkar. En huvudfråga för seminariet är om det går att bygga ett nytt miljonprogram utan att urholka tillgänglighetskraven.

Seminarierna arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige, Hissförbundet och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds Universitet.

Dölj faktaruta

Påverka politiker

Ett syfte med att vara aktiv i Almedalen är att uppmärksamma och påverka politiker att agera för att åtgärda samhällsproblem.
Ett sådant politiskt engagemang saknas när det gäller just tillgänglighetsproblem, anser Charlotte Teglgaard, generalsekreterare i Hissförbundet, ytterligare en av aktörerna bakom dagen.
– Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” är ett undantag där flera bra och angelägna förslag tas upp som bör lyftas fram i debatten. Vi vill få fler att uppmärksamma dessa viktiga frågor och för att citera utredaren Ewa Samuelsson – göra Tillgänglighet till ”det nya gröna”.

Politiker, forskare och företrädare för olika organisationer kommer att finnas med på Tillgänglighetsarenan. Platsen är trädgården vid S:ta Katarina i centrala Visby. Starten på måndagen sker klockan 8.00.

Rekordevenemang

Fjolårets upplaga av Almedalen slog alla tiders rekord med 3 465 programpunkter, 1 645 arrangörer och cirka 35 000 besökare.
Återstår att se om årets upplaga blir ännu större, vilket i så fall skulle innebära rekord för nionde året i rad.

Följ med på resan till e-hälsolandet

Det är titeln på ett seminarium i Almedalen på tisdagen den 5 juli kl 10.30.
SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström deltar i en panel med bland andra folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.
Seminariet kretsar kring målsättningen att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa. Vilka initiativ pågår idag och hur ser planerna ut framåt?

SPF Seniorerna planerar att medverka också på en rad andra seminarier, där ämnena kan handla om vaccinationsprogram för äldre och riskgrupper, pensionssystemet och trafiksäkerhet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-05-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas