”Tillgänglighet handlar om mer än hissar”
Nyheter | Almedalen

”Tillgänglighet handlar om mer än hissar”

Hur kan miljonprogrammets bostäder bli tillgängliga? Det diskuterades under ett seminarium i Äldreforums tält i Almedalen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-03

Hissar, naturligtivs, men även tillgängliga tvättstugor och soprum, lägenheter som det går att röra sig lätt i och digital teknik som kan underlätta för den som har svårt att röra sig var några av de saker som dryftades.

Lättare att anpassa

Leif Linde, vd på Riksbyggen, sade att man numera lägger golv under alla enheter i köket, för att det ska bli lättare att planera om ett kök om behovet skulle uppstå.

Digitalisering kan vara till hjälp

Åsa Johansson, ordförande i allmännyttans organisatin SABO, menade att mer kunde göras i form av digitalisering.

– Jag tror vi måste börja arbeta mycket mer med digitaliseringen både inom allmännyttan och inom bostadsbranschen i stort. Det tror jag kan underlätta både för de boende och för förvaltarna av bostäderna, sade hon.

Regler hinder?

Björn Ljung från Stockholmshem påpekade att vissa saker som skulle öka såväl tillgänglighet som skapa fler bostäder inte kan genomföras, eftersom regler om högsta antal tillåtna våningar och liknande sätter stopp.

Utredning pågår

När seminariets moderator Karolina Celinska från DHR frågade vad man tänkte ta med sig för framtiden sade Alf Karlsson, statssekreterare åt bostadsminister Peter Eriksson att det är viktig att se över att de regelverk som finns håller för framtiden. Han tipsade om utredningen ”Modernare byggregler” (där SPF Seniorerna varit med på ett hörn, reds anm.) som syftar till att modernisera krav på tillgänglighet, energieffektivisering, säkerhet och annat, och att det är möjligt att lämna in åsikter till den.

Behövs ideella insatser

– Vi ska jobba för att behålla tillgänglighetskrav, vidareutveckla och modernisera dem, och att faktiskt se över hur vi kan se över hur man kan rusta upp miljonprogrammen och göra dem bra för fler människor på flera olika sätt.

Men han påpekade att detta kommer att kräva insatser från många håll, inte minst ideella.

Finns utrymme för hissar

Fredrik von Planten, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, gav de närvarande ett medskick från sin plats i publiken. Han påpekade att hissbidraget som fanns fram till och med nittiotalet fungerade väldigt bra. Och påpekade dessutom att det sannolikt fanns planer på hissar i planerna för flera av de trevåningshus som byggdes under miljonprogrammets dagar.

Han siade också om att flera punkthus som idag är fem, sex våningar höga kommer att byggas på med fler våningar och därigenom också få hissar.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas