Regeringen: stöd till hissar intressant förslag
Nyheter | Bostäder

Regeringen: stöd till hissar intressant förslag

Ett statligt stöd till fler hissar eller inte? Frågan ligger just nu och glöder på regeringens bord.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-05

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) och hans departement arbetar för fullt med Ewa Samuelssons utredning ”Bostäder att bo kvar i”.

17 augusti uppvaktade Hissförbundet näringsdepartementet för att påverka regeringen att ta fram vad som enligt organisationen är förnuftiga förslag.

Trycker på för att slopa hisskravet

Hissförbundets generalsekreterare Charlotte Teglgaard träffade då Peter Erikssons statssekreterare Alf Karlsson (MP) som uttryckte en oro över ”allt mer högljudda och tydliga önskemål om att avskaffa hisskraven vid nybyggnation av bostäder”.

– Det pågår bland annat en diskussion inom en del politiska partier om att helt ta bort hisskravet vid nybyggnation av bostäder, säger Alf Karlsson utan att precisera närmare vilka partier.

Många lyckas

Vid mötet betonade Hissförbundet att ytterligare lättnader i tillgänglighetskraven inte alls skulle öka farten på bostadsbyggandet.

– Det finns idag flera stora aktörer på marknaden som lyckas bygga snabbt och billigt samtidigt som man uppfyller gällande tillgänglighetskrav”, säger Charlotte Teglgaard.

– Istället för att slopa tillgänglighetskrav och därmed försämra situationen för personer med funktionsnedsättning, äldre och barnfamiljer bör politikerna fokusera på att hitta långsiktigt hållbara lösningar på bostadsbristen.

Det handlar då om att hitta lösningar som främjar ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga beståndet och om att undanröja strukturella hinder för industriellt byggande, framhöll Hissförbundet under uppvaktningen.

”Intressant förslag”

Frågan om statligt hisstöd bereds nu alltså inom Näringsdepartementet som ansvarar för bostadsfrågor.

Enligt Alf Karlsson är förslaget ett av de mest intressanta från utredningen ”Bostäder att bo kvar i”.

Besparingar

SPF Seniorerna och Hissförbundet har tidigare i rapporten ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” försökt visa att det finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta om man tillgänglighetsanpassar det befintliga beståndet så att den växande andelen äldre får möjlighet att bo kvar hemma.

– Det kostar 700 000 kronor per år per person som bor i ett särskilt boende. Att sätta in en hiss i ett befintligt trapphus kostar mellan 1-1,5 miljoner kronor. En hiss håller cirka 25 år vilket innebär att investeringen löner sig många gånger om, säger Charlotte Teglgaard.

Om hiss skulle installeras i Sveriges samtliga flerbostadshus med tre våningar och högre som saknar hiss ligger den totala besparingen på mellan 76 och 124 miljarder kronor, hävdar SPF Seniorerna och Hissförbundet.

Almedalen

I Almedalen i somras arrangerade SPF Seniorerna en heldag på temat tillgänglighet.

Bland annat varnade man just för synsättet att regellättnader, förenklingar och urholkningar av dagens tillgänglighetslagstiftning är ett effektivt sätt att lösa bostadsbristen.

Stor oro

I regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder som presenterades före sommaren står bland annat att ”Förutsättningar för temporär lagstiftning bereds”. I en undertext står vidare att ”Förutsättningarna för att införa temporär lagstiftning som kan underlätta för bostadsbyggandet under 3-5 år ska beredas.”

Oron för att regeringen därmed ska komma med förslag som försämrar tillgängligheten, bland annat genom att inte våga satsa på fler hissar genom ett statligt stöd till fler hissar är stor inom såväl SPF Seniorerna som Hissförbundet, erfar senioren.se.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas