”Satsa på oss utan att klumpa ihop oss”
Tyck! | Ulla Britt Ström
Foto: Ponsulak / Colourbox

”Satsa på oss utan att klumpa ihop oss”

Det är dags för politikerna att tänka nytt vad gäller framtidens boende för äldre.

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-11-02

När barn börjar förskolan diskuteras vikten av att lyfta fram det speciella, det unika i varje barns personlighet och man planerar därefter. När man planerar för äldre klumpas de däremot ihop som en enda likartad grupp, utan några skillnader. Detta trots att de olika personligheterna markant skiljer sig från varandra genom olika uppväxter, livserfarenheter och yrkesbakgrunder i den äldre gruppen.

Det är dags för våra politiker att tänka nytt och inse att dagens äldre skiljer sig från gårdagens äldre. Idag lever de äldre betydligt längre, är mer aktiva, deltar i samhällsengagemang och vill ses som de personligheter de blivit, med nya behov av bland annat boende.

Det pågår i landet på vissa ställen en intensiv byggboom, vilket innebär att innovativa politiker nu har möjlighet att släppa ett föråldrat tänk när det gäller boende för äldre och gå in för ett nytt framtidstänk. Gruppen äldre blir allt större och behoven ser annorlunda ut. En del behöver vård – och omsorgsboende, andra är friskare men önskar en boendeform med viss trygghet. Våra politiker behöver göra en ordentlig analys av våra bostäder, och vilka behoven är.

Vård-, omsorgs- och trygghetsboenden är viktiga. Men det har också tillkommit ett behov av någonting vi kan kalla för mellanboenden, det vill säga boenden för den stora grupp äldre som nu finner läge att lämna stora villor och lägenheter för seniorboenden med gemensamma aktivitetsutrymmen, där tillfälle ges till gemenskap och mindre isolering. En positiv effekt av flytten till mellanboenden är att det bidrar till att frigöra bostäder och ytor och därigenom minska bostadsbristen för den yngre befolkningen. Det finns kommuner som redan tagit de första initiativen till mellanboende, till exempel Luleå.
Ett föråldrat boendetänk för äldre hör inte hemma i dagens samhälle. Vi äldre utgör en fjärdedel av landets väljare, och vi rekommenderar våra politiker att satsa även på oss utan att klumpa ihop oss. Se oss som de personligheter vi är, och planera för anpassat boende efter de olika behov som finns.
Det är ett mänskligt behov att bo bra hela livet, och förhoppningsvis tar politiker tillfället i akt och visar att bostadsfrågor är viktiga och att att man går före och satsar på anpassat boende för äldre med olika behov. Att man tänker nytt.
Vi äldre har också ett eget ansvar att medverka genom att göra oss synliga och hörda. Syns vi inte och hörs vi inte så finns vi inte. Kommuner litet här och var inbjuder till samtal om framtida boende för äldre, och den inbjudan ska vi hörsamma och komma med synpunkter.
Vi ska följa upp Det SPF Seniorerna med sin stora annons på förstasidan i DN:s kulturbilaga skrivit: ”Tillsammans blir vi starkare!”

Målet: att göra livet bättre för alla seniorer. Ju fler vi är , desto mer kan vi påverka

Ulla Britt Ström
Järfälla

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-11-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas