Tyck! | Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (L)

”Vi måste bygga nytt”

Fler äldreboenden behövs i Stockholm – då måste vi bygga nytt (svar på Clara Lindblom 16/1)

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-01-16

Många oroar sig idag för att man inte ska kunna komma till ett bra boende när man blir äldre. Vi liberaler anser att vi måste skapa fler trygga bostäder för äldre. Både för att antalet äldre blir fler, men inte minst för att många äldre känner osäkerhet inför sitt boende och egentligen skulle vilja bo tryggare än det boende man ditintills har haft.

Trygghetsboenden i Stockholm har inte visat sig kunna ersätta servicehusen helt och hållet. Servicehusen däremot är en boendeform som många är nöjda med. Istället för att lägga ner dem och ersätta dem med hittills oprövade boendeformer, de ”mellanboenden” som Clara Lindblom talar om, vill vi behålla och utveckla servicehusen.

Vi kan se att det finns en stor efterfrågan. Över 4 av 10 av de som söker om servicehus får nej på sin ansökan, samtidigt som lägenheter står tomma. Liberalernas linje är att biståndsbedömningen måste bli mer generös, så att fler kan få komma till ett tryggt boende. Vi liberaler vill att alla stockholmare över 85 år som så vill ska få plats på servicehus, och vi har avsatt pengar för det i vårt skuggbudget.

Samtidigt som fler äldre beviljas plats måste också fler platser skapas. Clara Lindblom talar om vikten av långa tidsperspektiv. Tyvärr har vi kunnat se hur den styrande majoriteten har lagt ner äldreboenden väldigt plötsligt, utan att ersätta dem med nya. Skälet torde vara att ingen stadsdelsnämnd vill sitta med Svarte Petter i form av tomma lokaler som kostar tomhyra. Då väljer man istället att avveckla ett boende, även om det leder till att Stockholms stad som helhet får färre boendeplatser.

Om Clara Lindblom vill ha mer politiskt samarbete får hon gärna börja med förslag på hur stadsdelarna i Stockholm kan uppmuntras till att bygga nytt istället för att lägga ner.

Lotta Edholm (L),  Oppositionsborgarråd i Stockholms stad
Ann-Katrin Åslund (L), Gruppledare i Stockholms äldrenämnd

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-01-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas