Tyck! | Clara Lindblom (V)

Antalet boendeplatser måste öka

Det krävs blocköverskridande samarbete för att lösa boendefrågan för äldre, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-01-16

Clara Lindblom, VFlera debattörer på Senioren.se för fram viktiga synpunkter om tillgången till bostäder för äldre. Ulla Britt Ström lyfter fram något som jag själv tycker är oerhört viktigt och som vi nu jobbar på att införa i Stockholm. Det är en form av mellanboende för äldre som inte har stora behov av hälsa- och sjukvård men som vill ha tryggheten och gemenskapen i att bo tillsammans med andra äldre i boenden där det finns utrymmen för gemensamma aktiviteter. Alltför höga hyror i många nybyggda boenden är också ett allvarligt problem för många äldre idag och hindrar människor från att flytta till mer anpassade boenden.

Alltför höga hyror i många nybyggda boenden är också ett allvarligt problem för många äldre idag Clara Lindblom

Antalet platser på olika typer av äldreboenden har minskat över hela Sverige under lång tid. Till viss del har det berott på att allt fler äldre har velat bo kvar i hemmet och det måste vi naturligtvis respektera. Men andelen äldre i befolkningen kommer att öka enormt de kommande åren vilket innebär att antalet boendeplatser av olika slag måste börja öka igen. Det är också tydligt att de typer av boenden som erbjuds idag inte uppfyller äldres alla olika önskemål och behov. Behoven är olika i olika stadier av livet och olika från person till person.

Den åldrande befolkningen kräver ett ökat politiskt samarbete över blockgränserna. Frågorna får inte ligga olösta och det kan heller inte komma nya lösningar varenda mandatperiod. Att bygga nytt tar lång tid, därför behöver tidsperspektiven också vara långa. Vi måste också gemensamt ta ansvar för de svåra utmaningarna som till exempel alla de servicehus i Stockholm som tillåtits förfalla. En del av servicehusen kommer vi att kunna upprusta och utveckla men en del av dem kommer att behöva ersättas med nya. Servicehus som inte går att upprusta ska dock så långt som det bara är möjligt finnas kvar som boenden för äldre. Där har vi också möjlighet att skapa bra mellanboenden med lägre hyror precis som har efterlysts av Seniorens läsare.

Det är dags att bryta trenden med en minskning av antalet boendeplatser – vi ska rusta oss inför framtiden och påbörja en historisk utbyggnad av bra bostäder för äldre med rimliga kostnader.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-01-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas