”Därför måste bostadstillägget höjas”
Nyheter | Budgeten
Foto: Phovoir / Colourbox

”Därför måste bostadstillägget höjas”

Regeringen kan inte längre blunda för att var sjätte svensk pensionär lever på inkomster under fattigdomsgränsen. Därför bör man höja bostadstillägget i den kommande budgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-06

Det skriver Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor på Dagens Samhälles debattsida.

Att förändra pensionssystemet tar tid och därför bör regeringen i stället höja och utvidga bostadstillägget för pensionärer redan i höstbudgeten, menar Fredrik von Platen.

– De senaste tio åren har lönerna ökat med 20 procent och bostadskostnaderna med liknande siffror medan pensionerna legat still i dagens penningvärde. Ett snabbt och effektivt sätt att stärka seniorernas ekonomi är därför att regeringen nu i höstbudgeten höjer taket i bostadstillägget – i ett första steg med omkring 750 kronor per månad.

Syftet med lagen

Ska fler äldre ha råd att flytta i moderna, tillgängliga bostäder – vilket enligt lagtexten är syftet med bostadstillägget, understryker von Platen – krävs mer:

– Då skulle taket behöva höjas till cirka 8 100 kronor. Det är i linje med den statliga utredning som ligger på regeringens bord där en höjning av taket till 7 300 kronor förslås, vilket är beräknat på 2014 års hyror.

Åt upp tillägg

Läget för många pensionärer är idag närmast absurt ofördelaktigt.

– Det gjordes en mindre höjning av bostadstillägget under 2015, som mest 100 kronor per månad. Höjningen åts emellertid i många fall upp vid årsskiftet då pensionerna, efter flera år av sänkningar, höjdes. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att en ogift pensionär vars pension vid årsskiftet höjdes med 436 kronor fick bostadstillägget sänkt med 268 kronor, skriver Fredrik von Platen.

– Med stor sannolikhet försvann det återstående pensionstillskottet med hyreshöjningen för 2016.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Legat stilla tio år

Boendeutgiftstaket i bostadstillägget, den högsta bostadskostnaden för vilken man kan få bostadstillägg, har legat fast på 5000 kronor de senaste tio åren samtidigt som bostadskostnaderna har stigit.
För att det maximala bostadstillägget ska motsvara 2016 års snitthyra i riket skulle taket behöva höjas till cirka 5800 kronor.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas