Stor besvikelse på regeringens budget
Nyheter | Budgeten
Christina Rogestam. Foto Jan Arleij

Stor besvikelse på regeringens budget

Ingen höjning av bostadstillägget för pensionärer. Inte heller det utlovade andra steget i sänkt pensionärsskatt. SPF Seniorerna är kritiska till regeringens prioriteringar i 2017 års budget.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-20

Så har då regeringen lagt alla korten på bordet. Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade på tisdagen hela budgetpropositionen för 2017.

Några av de förslag som innebär skattesänkningar är en skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror, ett så kallat REP-avdrag och att momsen för vissa mindre reparationer sänks, till exempel reparationer av cyklar.

En annan skattesänkning är att taket för uppskovsbeloppet slopas och att ett mer generöst uppskov införs när man flyttar till en billigare bostad.

I höstbudgeten kommer samtidigt marginalskatterna att höjas – fler ska betala statlig inkomstskatt och värnskatt.

Satsar 23 miljarder

23 miljarder i satsningar

Fyra huvudposter:
Välfärden – 11 miljarder
Jobben – 6 miljarder
Klimatet – 3,75 miljarder
Flyktingmottagandet – 2,75 miljarder

Sju miljarder mer i intäkter till staten när fler betalar statlig skatt:
Metoden är att inkomstgränsen för när den enskilde börjar betala statlig skatt inte kommer att höjas.
40 000 fler svenskar beräknas därmed få betala statlig inkomstskatt nästa år. De som berörs av förslaget är personer som har förvärvsinkomster som överstiger den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt för 2018. Den nedre brytpunkten beräknas preliminärt motsvara en genomsnittlig inkomst på cirka 38 500 kronor per månad.
Den statliga inkomstskatten kommer att höjas med upp till 100 kronor i månaden.

 

Dölj faktaruta

Mer personal

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen reformer för 24 miljarder kronor. Regeringens prioriteringar är – som framgått sedan Harpsundsförhandlingarna – jobb, skola och klimat.

Budgeten är enligt finansministern den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.

Välfärden får, också känt sedan länge, tio miljarder per år för fler anställda. Summan, tillsammans med tidigare satsningar som exempelvis två miljarder per år till mer personal i äldreomsorgen, motsvarar enligt regeringen över 30 000 fler sysselsatta i välfärden.

”Anmärkningsvärt”

Men regeringen gör små insatser för att förstärka de sämst ställda pensionärernas ekonomi, konstaterar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Det är direkt anmärkningsvärt, menar hon.

– Ungefär hälften av landets två miljoner pensionärer lever på inkomster på runt 16 000 kronor före skatt eller lägre. Det är inkomstnivåer som statsministern, i frågan om ingångslöner, har menat att det inte går att leva på. Det är därför anmärkningsvärt att det är så magert med satsningar i höstbudgeten för att förstärka pensionärernas ekonomi, säger Christina Rogestam.

Sju miljarder över

Utgifterna för staten föreslås uppgå till 972,4 miljarder kronor under 2017 och inkomsterna för staten beräknas uppgå till 979,7 miljarder kronor.

Statens ekonomi beräknas därmed få ett överskott om 7,4 miljarder kronor under 2017.

 

Dölj faktaruta

Fortsatt knapert

Nu blir det istället fortsatt knapra tider för många seniorer, konstaterar förbundets ordförande.

– Från SPF Seniorerna menar vi att en höjning av bostadstillägget till pensionärer borde ha funnits med och var har den utlovade sänkningen av pensionärsskatten tagit vägen?

Christina Rogestam välkomnar budgetens höjning av tandvårdsbidraget för de yngre pensionärerna och en överenskommelse om extratjänster i äldreomsorgen, men påminner i ett pressmeddelande om att under de senaste tio åren har pensionerna stått helt still i dagens penningvärde, samtidigt som lönerna ökat med 20 procent och hyrorna med liknande tal.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Ur budgeten

Tre saker – alla presenterade tidigare under hösten – ur regeringens budget med bäring på seniorers situation:

Extratjänster och utbildningsplatser för att stärka äldreomsorgen. Kostnad för staten 2017: 50 miljoner. 2018-2020 450 miljoner totalt.

Tandvårdsbidraget höjs från 150 till 300 kronor för 65-74-åringar. Kostnad för staten 2017: 50 miljoner. Därefter 100 miljoner kronor per år.

Nya uppskovsregler vid försäljning av bostad: taket för uppskov på reavinstskatten slopas under fyra år.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas