Arbetslösa ska få jobb i äldreomsorgen
Nyheter | Budgeten

Arbetslösa ska få jobb i äldreomsorgen

Extratjänster och andra anställningsstöd ska användas för att få enklare uppgifter på äldreboenden utförda. Det förslaget kommer regeringen att gå fram med i höstbudgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-16
ylva_asa
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen presenterar under fredagen nya satsningar för att åstadkomma ökad sysselsättning men också stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Satsningarna kommer att finnas i regeringens budgetproposition för 2017.

På DN Debatt skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och äldreminister Åsa Regnér (S) att det finns en samsyn med ”parterna”, alltså med arbetsgivarsidan SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och med Kommunal.

Enklare uppgifter

Satsningen har två delar: dels fortbildning och validering av personal i äldreomsorgen, dels att få in främst långtidsarbetslösa och nyanlända på enklare jobb inom äldreomsorgen.

  • Regeringen hoppas kunna utbilda 20 000 personer från vårdbiträde till undersköterska fram till år 2020. Utbildningen görs på hel- eller deltid.
  • En grundtanke är att med extratjänster kunna avlasta äldreomsorgens personal genom att anställa personer utan lång erfarenhet eller utbildning för enklare uppgifter på äldreboenden.

– Regeringen förbättrar nu extratjänsterna i äldreomsorgen. Därmed stärks också möjligheterna för arbetslösa att få jobb inom välfärden, skriver Ylva Johansson och Åsa Regnér.

Det i sin tur hoppas man ska bädda för att bättre möta att det behövs 100 000 nya medarbetare i äldreomsorgen fram till år 2023, enligt regeringens beräkningar.

”Flera fallgropar i förslaget”

Gösta Bucht är SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor. Han är försiktigt positiv till regeringens förslag.
– Det går att se möjligheter om äldreomsorgen tillförs ökade resurser och att personal avlastas sidouppgifter så att fokus istället kan riktas mot de äldre.
– Men den stora svårigheten blir naturligtvis att samordna det här på ett sätt som blir bra och som inte rör till vardagen ytterligare för den ordinarie personalen och de boende.

SPF Seniorerna kommer noga att följa utfallet av regeringsförslaget, säger Gösta Bucht till senioren.se.
– Det finns flera fallgropar i det här. Förslaget ställer bland annat mycket stora krav på ledningen för att få logistiken att fungera när ordinarie personal ska på utbildning medan nya och oerfarna personer ska slussas in i verksamheten.

Dölj faktaruta

Handledarstöd

Under dagen kommer regeringen att beskriva närmare vilka konkreta åtgärder man tänker sig för att ”stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen”.

På DN Debatt nämns åtgärder som höjt handledarstöd under de tre första månaderna och utökning av extratjänsterna till att ersätta arbete på 100 procent av en heltidsanställning. Insatsen kommer också att utvidgas till att gälla även för nyanlända.

Så mycket satsas

Satsningen räcker till 10 000 utbildningsplatser på heltid.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gjorde på en pressträff under fredagen (16/9) bedömningen att 20 000 personer kan komma att omfattas fram till år 2020, eftersom en stor del av fortbildningen sker på deltid.

Regeringen hoppas att utbildningssatsningen tillsammans med extratjänster och traineejobb ska förbättra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Så mycket satsar staten i budgeten:
2017 anslås 50 miljoner kronor
2018 – 200 miljoner
2019 – 200 miljoner
2020 – 50 miljoner

Dölj faktaruta

En ”extraresurs”

– I en tid då välfärden har stora kompetensbehov kan extratjänster och andra anställningsstöd användas för att få enklare uppgifter på äldreboenden utförda. Det kan handla om att personer kan bidra med extra närvaro, en extra promenad eller en extra utflykt, skriver Johansson och Regnér.

– Dessa anställningar ersätter aldrig behovet av yrkesutbildad personal, utan ska ses som en extraresurs samtidigt som välfärden bidrar till att bryta långtidsarbetslösheten. Med dessa möjligheter kan också arbetslösa få prova på att arbeta inom vård och omsorg och kanske därefter välja att vidareutbilda sig.

Kraftig minskning

I valrörelsen 2014 satsade Socialdemokraterna stort på traineejobb för unga och extratjänster i välfärden. Antalet platser har dock minskats eftersom det varit svårt att få kommuner och landsting att anställa:

  • Tidigare prognos för 2017 på 14 100 extratjänster minskas nu till 2 600 tjänster. 2020 väntas antalet vara uppe i 22 000.
  • Traineejobben spås bli 2 500 nästa år, jämfört med tidigare förväntade 10 900. 2020 väntas antalet vara uppe i 10 500.

På en pressträff under fredagen menade Ylva Johansson att inte minst överenskommelsen med parterna gör att hon har förnyad tilltro till att åtgärden den här gången ska fungera mer effektivt.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Förslaget

Efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kommunal föreslår regeringen en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård.

Utbildningssatsningen ska möjliggöra viktig kompetensutveckling och tillsammans med extratjänster och traineejobben förbättra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt stärka de tidsbegränsat anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden.

Satsningen syftar även till att öka kvaliteten inom främst äldreomsorgen.

Utbildningssatsningen riktar sig till personer som i dag är tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård och som genom utbildning kan bli undersköterska.

Satsningen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas