Regeringen bygger om flyttskatten
Nyheter | Flyttkedja

Regeringen bygger om flyttskatten

Den som säljer sin bostad för att köpa en billigare ska kunna skjuta upp en större del av flyttskatten, föreslår regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-26

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod och den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än i dag.

Förslaget läggs fram i en promemoria som Finansdepartementet skickade på remiss igår torsdag.

En proposition väntas sedan komma under hösten.

Ändrat tak

Tidigare i somras föreslog regeringen en ändring av taket för uppskov med vinstbeskattning vid bostadsförsäljningar.

Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1,45 miljoner kronor. Regeringen vill att den begränsningen slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020.

Nu lägger man till ett ytterligare förslag med det uttalade syftet att frigöra större bostäder och bidra till ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet.

”Lättare ta steget”

Tilläggsförslaget innebär att metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köp av billigare bostad ska ändras. I stället för att som i dag beräknas genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten.

Den som exempelvis säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor.

Även detta föreslås gälla för försäljningar som sker från och med den 21 juni 2016 men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

– Det här kan göra det lättare att ta steget att byta bostad när barnen flyttat ut och därmed frigöra en större bostad för en ny barnfamilj. Det är bra förslag som vi nu skickar på remiss, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Från årsskiftet

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

– Om man är i övre medelåldern eller pensionär och barnen har flyttat ut blir det på det här sättet lägre skatt om man flyttar från en stor villa eller ett radhus till en bostadsrätt, säger Magdalena Andersson till TT.

Ingen sänkning

Men någon sänkning av skatten är det alltså inte tal om. Den uppskjutna skatten måste betalas när man flyttar igen och den som väntar med att betala får betala ränta på uppskovet.

Anledningen till att regeringen inte vill slopa reavinstskatten är att det är en för viktig skatteintäkt.

– Reavinstskatten är en stor och viktig skatteintäkt för att vi ska kunna ha bra skolor, förskolor och äldreomsorg. Det skulle gröpa ett stort hål i statskassan om vi tog bort den, säger Magdalena Andersson till TT.

Jan Arleij
Jan.arleij@senioren.se

Så fungerar det

I dag kan man skjuta upp beskattningen av den del av vinsten som överstiger mellanskillnaden mellan bostaden man säljer och bostaden man köper.
Den som säljer ett hus för en miljon kronor till en vinst på 300 000 kronor för att sedan köpa ett annat hus för 800 000 kronor får därmed skjuta upp skatten för maximalt 100 000 kronor av vinsten.
De resterande 200 000 kronorna av vinsten måste man skatta för direkt
Med de nya reglerna införs en kvot av vinsten. Den räknas fram genom att inköpspriset av den nya bostaden delas med försäljningspriset från den gamla och därefter multipliceras med vinsten.

Källa: TT

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas